КР Президентинин Жарлыгы менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2023-жылдын 28-майына дайындалды

29 марта 2023

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-мартындагы Жарлыгына ылайык, №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2023-жылдын 28-майына дайындалды.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, “Тийиштүү шайлоо округдарында чыгып кеткендердин ордуна бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо бош депутаттык мандат пайда болгондон кийин эки айдын ичинде ушул конституциялык Мыйзам менен белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат жана Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өткөрүлөт”.

Жогоруда көрсөтүлгөн конституциялык Мыйзамдын 59-беренесине ылайык, мөөнөтүнөн мурда шайлоодо, конституциялык Мыйзамда белгиленген шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрү үчтөн бирине кыскарат.

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү үчүн 1 округдук шайлоо комиссиясы жана 51 УШК ишке киришти.

Маалымат үчүн:

Өз арызынын негизинде, КР БШКнын 2023-жылдын 27-мартындагы токтому менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланган КР Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.Б. Абировдун ыйгарым укуктары токтотулган.

 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү