Саясий билим берүү боюнча семинар болуп өттү

15 марта 2023

2023-жылы 14-мартта Фридрих Эберт атындагы Фондунун Кыргызстандагы Өкүлчүлүгүнүн колдоосу аркасында эл аралык экспертти чакыруу менен КР БШКнын Жарандык билим берүү борбору уюштурган «ЖМК жана анын саясий эркти калыптандырууда таасири Германия менен Кыргызстандын мисалында» деген темада саясий билим берүү боюнча семинар болуп өттү.

КР БШК төрагасынын орун басары Н.Ч. Койчукеев жана Фридрих Эберт атындагы Фондунун Кыргызстандагы Өкүлчүлүгүнүн Региондогу директору Филип К. Ян учурдагы медиа мейкиндикте жарандарга анык маалымат жеткирүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти.

Эл аралык эксперт, Берлиндеги Прикладдык илимдер университетинин массмедиа, коммуникация жана экономика Жогорку мектебинин журналистика боюнча профессору Маркус Цинер ЖМКнын өнүгүүсүнүн заманбап тенденциялары менен ой бөлүштү.

Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды жана процесстерди объективдүү, ар тараптуу жана өз убагында чагылдыруу азыркы кездеги ЖМКнын негизги милдети болуп саналат. Бирок учурдагы санариптик медиа салттуу басма басылмаларын жана теле көрсөтүүнүн ордун бара-бара ээлеп бараткандыгы байкалууда.

Айрыкча Интернет, социалдык түйүндөр жана мессенджерлер коммуникация жана калкка маалымдоо ыкмаларын кандайча алмаштырып жатканы тууралуу катышуучуларга айтып беришти.

Көз карандысыз медиаэксперт Семетей Аманбеков Кыргыз Республикасынын шайлоо процессиндеги ЖМКнын ролу, анын шайлоо комиссиялары менен өз ара аракеттешүүсүнүн тартиби жана жоопкерчилиги тууралуу айтып берди.

Азыркы дүйнөдөгү саясий процесстерди ролу жана мааниси талашсыз ЖМКдан бөлүп кароого болбойт. Шайлоо процессинин субъекти болуп саналуу менен ЖМК шайлоо өнөктүгүнүн убагында чечүүчү роль ойнойт.

Семетей Аманбеков саясий көп түрдүүлүктүн жана көп партиялуулуктун шартында шайлоочунун аң-сезимдүү тандоо жасашы үчүн талапкерлер жана шайлоо процесси тууралуу толук кабардар болуусу канчалык зарыл экендиги жөнүндө айтып берди. Ошол эле учурда шайлоо мезгилинде маалымдоонун, үгүттөөнүн жана аналиткалык материалдардын ара салмагын сактоо ЖМК үчүн кандай маанилүү экендиги белгиленди.

Иш-чарага БШК мүчөлөрү, журналисттер, көз карандысыз медиаэксперттер, Баласагын атындагы КУУнун, К. Карасаев атындагы БГУнун, И. Арабаев атындагы КМУнун журналистика факультеттеринин окутуучулары жана студенттери катышты.

Катышуучулар спикерлерге учурдагы медиа мейкиндикте журналисттин ролу, Германияда жана Кыргызстанда социалдык түйүндөрдү укуктук жактан жөнгө салуу тууралуу ж.б. өздөрүн кызыктырган суроолорун беришти.

Спикерлер өз кезегинде келечектеги журналисттерге өз кеңеш, сунуштарын айтышты.