БШК жергиликтүү кеңештерге шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жана керектүү документтерди тапшыруу 2023-жылдын 9-мартында саат 24:00дө аяктай турганын эскертет

09 марта 2023

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын мүчөлөрү, саясий партияларынын өкүлдөрү!

БШК жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жана тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына керектүү документтерди тапшыруу 2023-жылдын 9-мартында саат 24:00дө аяктай турганын эскертет!

Бардык депутаттыкка талапкерлерди 2023-жылдын 9-апрелине белгиленген 14 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоого жигердүү катышууга чакырабыз!

“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, 14 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо ар бир шайлоо округу боюнча мандаттардын 30% пайызынан кем эмеси аял-талапкерлер үчүн резервге калтырылгандыгын эске салабыз!

Ушуга байланыштуу жергиликтүү маанидеги маанилүү социалдык-экономикалык маселелерди чечүү үчүн талапкер аялдарды 14 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоого жигердүү катышууга чакырабыз!