КР БШК аппаратынын кызматкерлери кыргыз тилин билүү деңгээли боюнча текшерүү иш тапшырып, жат жазуу жазышты

17 ноября 2022

КР БШК аппаратынын кызматкерлери кыргыз тилин билүү деңгээли боюнча текшерүү иш тапшырып, жат жазуу жазышты.

Иш-чара «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында «Мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилдин колдонулушу жана абалы жөнүндө» КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №15 протоколдук тапшырмасына ылайык, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн “Сабаттуу жазуу” өнөктүгүнүн алкагында өткөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы уюштуруп жаткан бул өнөктүктүн максаты:

- жарандарга мамлекеттик тилде сабаттуу жана сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн кызматкерлердин мамлекеттик тил тармагындагы сабаттуулугун жогорулатуу;

- мамлекеттик тил катары кыргыз тилинин кадыр-баркын өстүрүү;

- мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин мамлекеттик тилдин эрежелерин сактоо, өнүктүрүү боюнча күч-аракеттерин арттыруу;

- кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары толук баалуу иштөөсүнө шарттарды түзүү, кыргыз тилинин коомдун бардык тармактарында колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тилине кызыгуусун арттыруу.