Жаштардын бүткүл дүйнөлүк күнүнүн урматына Кыргыз Республикасынын жаш жарандарына биринчи паспорттор тапшырылды

15 ноября 2022

Бүгүн аймактардагы жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунда Жаштардын бүткүл дүйнөлүк күнүн майрамдоого карата Кыргыз Республикасынын жаш жарандарына биринчи паспортторду тапшыруу аземин өткөрүлдү. Республика боюнча 16 жашка толгон 500гө жакын жаш балдар өздөрүнүнүн инсандыгын күбөлөндүрүүчү негизги документин алышты.

Бүгүнкү күн балдар үчүн өзгөчө күн экени талашсыз, анткени алар өмүрүндө дагы бир чекти басып өтүштү, эрезеге жетип, жоопкерчиликтүү болуп калышты.

Кыргыз Республикасынын жараны – Кыргыз Жараны болуу эмнени билдирерин, анын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин жана милдеттерин жаш балдарга түшүндүрүштү. Аткарылышын жарандар күткөн мамлекеттин милдеттери бар, ошол эле учурда аткарышын мамлекет күткөн жарандардын милдеттери дагы бар.

Ар бир адам туулгандан тартып алып салгыс жана ажыратылгыс укуктарга жана эркиндиктерге ээ болот. Адам укуктарынын маанисин кадыр-баркын сезүү менен жашоо үчүн керектүү, базалык ченемдерди аныктоочу нерсе катары түшүнсө болот, ал укуктардын универсалдуулугу бери дегенде адамдардын баары тең деген түшүнүктөн келип чыгат. КР Конституциясына ылайык, адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет.

Ошону менен бирге, адамдын мамлекет менен укуктук байланышынан келип чыгуучу жаран катары укуктары жана милдеттери бар. Конкреттүү мамлекетте адам пайдалана алуучу укуктар менен эркиндиктердин көлөмү, ошондой эле ошол мамлекет ага жүктөөчү милдеттердин көлөмү ал адамда ошол мамлекеттин жарандыгы бардыгына же жоктугуна түздөн-түз көз каранды болот. Жарандын укуктары ал кайсыл мамлекетке таандык экендигине жараша бири-биринен айырмаланышы мүмкүн.

Мамлекет жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого, алардын өмүрүн, ар-намысын, абийирин жана мүлкүн сактоону камсыздоого, коомдун нормалуу өнүгүшүнө жана гүлдөп-өсүшүнө шарт түзүүгө тийиш, ал эми жарандар өз кезегинде буга ар тараптан көмөк көрсөтүүсү керек. Ошол сыяктуу эле мамлекет жарандардан белгилүү бир милдеттенмелерди аткарышын күтөт, алардын арасында Конституцияны жана мыйзамдарды сактоо, башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин, ар-намысын жана абийирин урматтоо, курчап турган айлана-чөйрөнү сактоо, салык төлөө, Ата-Журтту коргоо башкы орунду ээлейт.

Жаштар өз укуктарын толук деңгээлде пайдаланышы жана өз милдеттерин аткарышы үчүн аларга Электрондук кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелери тууралуу айтылды жана каалоочуларга электрондук санариптик кол тамга беришти.

Иш-чаранын соңунда балдарга эстеликке сувенирлер тапшырылды.

Бул акция Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлигинин көмөктөшүүсү менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан өткөрүлүүдө.

Баардык сүрөттөрдү көрүү үчүн бул жерди басыңыз