БШК Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайт!

07 ноября 2022

Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери!

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайт!

ЖМК калктын көпчүлүгү үчүн маалыматтын маанилүү булагы болуп кызмат өтөгөн азыркы мезгилибизде журналисттин эмгегинин мааниси күн сайын өсүүдө.

Сиздер ансыз өлкөнүн жана коомдун, инсандын алга карай өнүгүшүн, коомдо сөз эркиндигинин жана тең укуктуулуктун, өз ара урматтоонун жана тынчтыктын идеалдарын бекемдөөнү элестетүүгө болбой турган маанилүү жана керектүү иштерди аткарып жатасыздар. Мамлекет менен жарандык коомдун өз ара аракеттешүүсүнө көмөк көрсөтүп, калк менен кайра байланыштын маанилүү социалдык миссиясын жүзөгө ашырып келатасыздар.

Өлкөбүздө ачык, мыйзамдуу жана адилеттүү демократиялык шайлоо тутумун калыптандырууда журналисттер олуттуу салым кошууда.

Биз журналистиканын негизги принциптери – аныктык, объективдүүлүк жана ыкчамдык принциптерин жетекчиликке алып, өз ишин абийирдүүлүк жана ар-намыстуулук менен аткарып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин жигердүү жарандык позициясын жогору баалайбыз. Көз карандысыз ой жүгүрткөндүктөрү, жарыялоолорундагы калыстыгы жана конструктивдүү сындагандыгы үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз.

Сиздерге жаңы ой-максаттардын ишке ашуусун, чыгармачылык идеяларды жана кызыктуу маалыматтык себептерди каалайбыз. Ден соолугуңуздар чың болуп, баштаган бардык ишиңиздерди эргүү менен ийгилик коштосун!