Саясий партиялар талапкерлерди көрсөтүү боюнча съезддерди өткөрүүдө

12 октября 2021

 

Шайлоо процессинин алкагында 2021-жылдын 28-ноябрына белгиленген Жогорку Кеӊештин депутаттарын шайлоого саясий партиялар бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин жана бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди көрсөтүү боюнча съезддерди өткөрүүдө.

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөтүү боюнча талакерлерди көрсөтүү шайлоо күнүнө 45 календарлык күн калганга чейин – 2021-жылдын 13-октябрын кошо алганда аяктайт. 

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмеси съездде саясий партиялар тарабынан жашыруун добуш берүү аркылуу көрсөтүлөт. 

Саясий партиянын съездинде талапкерлердин тизмесин көрсөтүүдө добуш берүүнүн жашыруун процедураларынын сакталуусун камсыздоо үчүн жоопкерчилик саясий партияга жүктөлөт. 

Талапкерлерди көрсөтүү боюнча саясий партиянын съездинде Борбордук шайлоо комиссиясынын, Жумушчу топтун мүчөлөрү катышууга укуктуу. 

БШК саясий партияларга 54 талапкерден ашпаган санда бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин түзүүдө төмөнкү талаптарды эске алуу зарылдыгын эскертет: 

- бир жыныстагы талапкерлердин 70 пайыздан ашпоосун, мында саясий партиялардан көрсөтүлгөн аял жана эркек талапкерлердин тизмесиндеги кезектешүү айырмасы үч позициядан ашпоосун;

- 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15 пайыздан кем болбоосун, мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек;  

- ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15 пайыздан кем болбоосун, мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек;  

- кеминде 2 талапкердин - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардан болуусун, мында булардын бири биринчи 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек.

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча саясий партиялардан депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү ар бир талапкер көрсөтүлүп жаткан шайлоо округун көрсөтүү менен съезддерде ишке ашырылат.  Талапкерди көрсөтүү тууралуу чечим жашыруун добуш берүү аркылуу кабыл алынат. 

Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бир гана талапкерди көрсөтүүгө укуктуу.

Бүгүнкү күндө бир катар саясий партиялар бирдиктүү шайлоо округуна талапкерлерди жана бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди көрсөтүү боюнча съезддерди өткөрүүнүн орду жана датасы тууралуу БШКга билдиришти.  

Саясий партиялардын аталышы

С/п съезд өткөрүү датасы жана убактысы

1

«Социал-демократтар»

7-октябрь, 2021-жыл, саат 15.00.

2

«Бүтүн Кыргызстан»

9-октябрь, 2021-жыл, саат 10.00.

3

 «Ата Мекен» социалисттик партиясы

9-октябрь, 2021-жыл, саат 11.00.

4

«Күчтүү регион»

9-октябрь, 2021-жыл, саат 14.00.

5

«Акыйкаттуулуктун жана өнүгүүнүн «Ыйман Нуру»

9-октябрь, 2021-жыл, саат 15.00.

6

«Азаттык» демократиялык партиясы»

10-октябрь, 2021-жыл, саат 10.00.

7

«Ата-Журт Кыргызстан»

10-октябрь, 2021-жыл, саат 10.00.

8

«Улуттар Биримдиги Элдик партиясы»

11-октябрь, 2021-жыл, саат 11.00.

9

«Аруузат – эл куту партиясы»

11-октябрь, 2021-жыл, саат 11.00.

10

«Ынтымак»

11-октябрь, 2021-жыл, саат 11.00.

11

 «Ата Мекен» социалисттик партиясы

Кайталануучу съезд

11-октябрь, 2021-жыл, саат 15.00.

12

«Ишеним»

11-октябрь, 2021-жыл, саат 17.00.

13

«Кыргызстандын Жашылдар Партиясы»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 10.00.

14

«Бирдиктүү Кыргызстан патриоттук партиясы»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 10.00.

15

«АЛЬЯНС»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 11.00.

16

«ОРДО»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 11.00.

17

«Акыйкаттуулуктун жана өнүгүүнүн «Ыйман Нуру»

Кайталануучу съезд

12-октябрь, 2021-жыл, саат 12.00.

18

«ЛЕГАЛАЙЗ»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 14.00.

19

«Жашасын Кыргызстан»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 17.00.

20

«Кыргызстан»

12-октябрь, 2021-жыл, саат 17.00.

21

Улуу Журт

12-октябрь, 2021-жыл, саат 17.00.

22

«Багыт» Кыргызстан Либералдык-Демократиялык партиясы

12-октябрь, 2021-жыл, саат 22.00.

23

«Элдин Үмүтү социалдык-саясий партиясы» 

12-октябрь, 2021-жыл, саат 11.30.

24

«Ак Асаба»

13-октябрь, 2021-жыл, саат 14.00.

25

«Мекенчил эл»

13-октябрь, 2021-жыл, саат 13.00.

26

«Социал-демократтар»

13-октябрь, 2021-жыл, саат 15.00.

27 "Кыргызстандын Жаштар прогрессивдүү партиясы" 13-октябрь, 2021-ж. саат 15.00

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү