БШК Токтогул округдук шайлоо комиссиясынын курамына өзгөртүүлөрдү киргизди

28 сентября 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылы 28-сентябрда Токтогул округдук шайлоо комиссиясынын курамына өзгөртүүлөрдү киргизди.

Токтогул округдук шайлоо комиссиясынын курамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди:

- Абдыкадыров Замирбек Кочкорбаевич жана Кудакеева Кишимжан комиссиянын курамынан чыгарылсын;

- Тургунбаев Эркин Эсенбаевич Токтогул аймактык шайлоо комиссиясынын курамынан жана Бошкоева Перизат Нуршамиловна Токтогул аймактык шайлоо комиссиясынын резервинен комиссиянын курамына киргизилсин.

Токтом Токтогул округдук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн шайлоо комиссияларынын курамдарынан чыгаруу жөнүндө арыздарынын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы № 176 токтому менен бекитилген «Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби тууралуу» Жобосуна ылайык кабыл алынды.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү