Свердлов округдук шайлоо комиссиясынын республиканын аймагынан тышкары убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын шайлоочуларына, жарандарынын коомдук бирикмелерине, ошондой эле КР саясий партияларына КАЙРЫЛУУСУ

16 сентября 2021

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-августундагы Жарлыгы менен дайындалган  2021-жылдын 28-ноябрында боло турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоого байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын убактылуу тышта жүргөн же жашаган жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо тууралуу» Жобосун жетекчиликке алуу менен, чет өлкөдөгү шайлоо участкаларында шайлоочулардын саны өсүп жаткандыгын эске алуу менен, шайлоо комиссияларынын ишмердигин үзгүлтүккө учуратпоо максатында, Свердлов округдук шайлоо комиссиясы (мындан ары – Свердлов ОШК) убактылуу тышта жүргөн же жашаган Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынан, жарандардын коомдук бирикмелеринен, саясий партиялардан чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын резервине  Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу талапкерлерди көрсөтүүсү тууралуу жарыялайт:

 

Чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын резервине талапкерлигин көрсөтүүдө жарандардын өзүнүн макулдугун, ошондой эле шайлоо өнөктүгүндө, коомдук турмушта катышуу тажрыйбасын, кесиптик жана жеке сапаттарын эске алуу зарыл.   

 

Чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын курамы Кыргыз Республикасынан тышкары жүргөн же жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынан, чет өлкөдөгү мекемелердин кызматкерлеринен, ошондой эле саясий партиялардын өкүлдөрүнөн түзүлүшү мүмкүн.  

 

Чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын резервине жарандардын жыйынынан талапкерлерди көрсөтүү тууралуу протоколдор жыйындын төрагасынын жана катчысынын колу менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Протоколго жыйындын катышуучуларынын жашаган жери көрсөтүлгөн жана колу коюлган тизмеси тиркелиши керек.  

 

Чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын резервине саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү саясий бирикмелердин уставдарына ылайык жүргүзүлөт. Свердлов ОШКга саясий партиянын жетекчисинин (жыйындын төрагасынын) колу коюлуп, мөөрү басылган тийиштүү документ берилет.  

 

Көрсөтүлгөн документтерге төмөнкүлөр тиркелет:  

 

талапкердин чет өлкөдөгү шайлоо комиссиясынын курамында иштөөгө макулдугу тууралуу арызы жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын нормаларын сактоо тууралуу милдеттенмеси;  паспортунун көчүрмөсү; иштеген, окуган жери, билими көрсөтүлгөн өмүр баяндык маалымат (кадрларды эсепке алуучу жеке баракчасы же резюмеси); байланыш маалыматтары: жашаган жеринин дареги, телефондору (үйдөгү, уюлдук) электрондук дареги. 

 

Чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын резервине жарандардын жыйынынан, саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү тууралуу протоколдор (анын ичинде электрондук түрүндө) Свердлов ОШКга 2021-жылдын 26-сентябрында саат 18.00гө чейин Бишкек ш., Московская көч. – 15 дареги боюнча кабыл алынат.   

 

Маалымат телефондору: +996 312-382-426, +996 550-963-669

 

Эл. дарек:  tikbishkek@gmail.com

Свердлов округдук шайлоо комиссиясы