Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлерге жана саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына, интернет-басылмаларга БШКнын кайрылуусу

07 сентября 2021

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлерге жана саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына, интернет-басылмаларга Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын

КАЙРЫЛУУСУ

        

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-августундагы ПЖ №370 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 23-беренесине ылайык, «Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт».

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 10-бѳлүгүндѳ белгиленген: төмөнкүлөр шайлоо алдындагы үгүт деп таанылат:

1) тигил же бул талапкер, талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр;

2) айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдоону билдирүү;

3) талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болуучу кесепеттерин баяндап жазуу;

4) талапкерлердин, алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык (кызмат орундук) милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтарды таратуу.

 

Ушуга байланыштуу, Борбордук шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлерден жана саясий партиялардан конституциялык Мыйзамда белгиленген нормаларды бузууга алып келген аракеттерден сактанууну, анын ичинде мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликке алып келүүчү жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалары, социалдык тармактар аркылуу басылма, аудиокѳрүү жана башка материалдарды таркатуу түрүндѳ убактысынан мурда үгүт жүргүзүүгѳ жол бербѳѳнү кѳптѳн кѳп суранат.

 

Маалымат иретинде:

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 29-августундагы №663 токтому менен бекитилген, 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планынын 42-пунктуна ылайык, шайлоо алдындагы үгүт 2021-жылдын 29-октябрынан башталып, 27-ноябрында саат 8:00 аяктайт.