Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы кайталап шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялардын эсине

08 июня 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылдын 9-июнунда саат 14:00дө Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеӊештеринин депутаттарынын кайталап шайлоого катышуу жөнүндө билдирген саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү үчүн каттоого документтерди берүү маселелери боюнча окутуу онлайн-семинарын өткөрөт.

Саясий партиялардын өкүлдөрүнө каттоого документтерди берүү эрежелери, анын ичинде «Электрондук талапкер» тутумуна партиядан талапкерлердин тизмеси тууралуу маалыматтарды киргизүү эрежелери түшүндүрүлөт.

«Электрондук талапкер» тутуму талапкерлер тууралуу маалыматтардын – паспорттук маалыматтарынын, жергиликтүү жамаатка мүчөлүгүнүн, соттолгондугу тууралуу ж.б. маалыматтарынын аныктыгын текшерүүнү камсыздайт.

Маалыматтарды текшерүү мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын ведомстволор аралык «Түндүк» тутуму аркылуу маалымат алмашуу жолу менен талапкердин макулдугунун негизинде жүргүзүлөт.

Катышуу маселелери боюнча шайлоо процессинин катышуучулары менен ѳз ара аракеттешүү жана окутуу методологиясы бѳлүмүнө төмөнкү байланыш телефон номурларына чалып, кайрылууга болот: 62-08-29, 62-62-87, 0550 777-640.