Бишкек АШК Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо натыйжаларын аныктоо мөөнөттөрүнө байланыштуу билдирет

01 мая 2021

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 38-беренесине ылайык аймактык шайлоо комиссиясы участкалык шайлоо комиссияларынан келип түшкөн протоколдордун негизинде добуш берүү күнүнөн 20 календардык күндөн кечиктирбестен (2021-жылдын 2-майына чейин) шайлоонун натыйжаларын аныктайт.

19-апрелде Бишкек АШК өз чечими менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо КЭДП (НДПК) саясий партиясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштары бар шайлоо бюллетендерин жараксыз бюллетендерге киргизип, КЭДП (НДПК) саясий партиясы боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп тааныды.

Бишкек АШКнын ал чечими Борбордук шайлоо комиссиясына даттанылды.

2021-жылы 24-апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы өз чечими менен Бишкек АШКнын аталган чечимин укук ченемдүү жана негиздүү деп тапты.

2021-жылы 24-апрелде Бишкек шаарынын Административдик соту Бишкек АШКнын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин жокко чыгаруу тууралуу КЭДП (НДПК) саясий партиясынын административдик доосу боюнча талаптарын канааттандыруудан баш тартты.

Учурда КЭДП (НДПК) саясий партиясы биринчи инстанциядагы соттун чечимин кассация тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна даттанды.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык соттун чечими чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирет жана мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес уюмдар, кызмат адамдары, шайлоо комиссиялары жана шайлоо процессинин башка катышуучулары тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болот.

Ошол эле учурда Мыйзам менен белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө көзөмөл даттануусун берүү Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин же биринчи инстанциядагы соттун чечимдерин аткарууну токтото турат.

Бишкек АШК 2021-жылдын 11-апрелинде өткөн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу жана шайлоо натыйжаларын аныктоо боюнча тиешелүү иштер бүгүнкүгө чейин жүргүзүлүп жаткандыгын белгилейт.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык Бишкек АШКнын, Борбордук шайлоо комиссиясынын жана Бишкек шаарынын Административдик сотунун чечимдерин аткарууну токтото турулганын эске алып, шайлоо комиссияларынын негизги иш принциптерин жана шайлоо процессинин бардык катышуучуларынын укуктарын сактоо максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту КЭДП (НДПК) саясий партиясынын кассациялык даттануусун кароонун жыйынтыгы боюнча чечим чыгарганга чейин добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоо натыйжаларын аныктоо токтотулуп турарын Бишкек АШК билдирет.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү