Референдумда жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо иденттештирүүдөн өткөрүлгөндөрдүн тизмелери менен БШК сайтынан жана шайлоо участкаларынан таанышса болот

23 апреля 2021

БШК сайтынан жана шайлоо участкаларынан референдумда жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо иденттештирүүдөн өткөрүлгөндөрдүн тизмелери менен таанышса болот.

Мыйзамдарга ылайык ар бир шайлоочу шайлоо участогуна келип, манжаларынын издери, бетинин биометрикалык параметрлери жана жеке маалыматтары боюнча иденттештирүүдөн өтөт.

Ошону менен бирге референдумга жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышкан адамдардын саны автоматтык эсептөөчү урналардан (АЭУ) алынган бюллетендердин саны боюнча аныкталат.

Референдумда иденттештирүүдөн бардыгы 1345649 адам өттү. 23-апрелге карата АЭУнун алдын ала маалыматтарына ылайык добуш берүүгө 1338735 адам, кол менен саноонун маалыматтары боюнча 1338064 адам катышты (добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылган добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын санын кошкондо).

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо 1288961 адам иденттештирүүдөн өттү. АЭУнун алдын ала маалыматтарына ылайык добуш берүүгө 1287945 адам, кол менен саноонун маалыматтары боюнча 1 287 855 адам катышты (добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылган добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын санын кошкондо).

Учурда референдум жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо процесси жүрүп жатканын эске салабыз, ага ылайык бузуулар жөнүндө байкоочулардын даттануулары жана укук коргоо органдарынын билдирүүлөрү каралууда. Мурда бир катар бузуулардан улам референдум боюнча 12 шайлоо участогунда, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча 12 шайлоо участогунда добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган.

2021-жылдын 11-апрелинде КР референдумунда  (жалпы элдик добуш берүүдө) иденттештирүүдөн өткөрүлгөндөрдүн тизмеси 

2021-жылдын 11-апрелинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо иденттештирүүдөн өткөрүлгөндөрдүн тизмеси 

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү