Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмеси жана референдумдун катышуучуларынын тизмеси түзүлүп, шайлоочулардын «Тизме» мамлекеттик порталында жайгаштырылды

02 апреля 2021

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021-жылы 1-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмесин Кыргыз Республикасынын референдумунун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) катышуучуларынын тизмесин шайлоочулардын “Тизме” мамлекеттик порталында - https://tizme.gov.kg/ жайгаштырды.

2021-жылдын 1-апрелине карата биротоло тизмедеги референдумдун катышуучуларынын саны 3 606 201 адамды түзөт, анын ичинде 1 725 849у – эркектер, 1 880 352и – аялдар же тийиштүүлүгүнө жараша 47,86% жана 52,14%.

2021-жылдын 1-апрелине карата жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмесиндеги шайлоочулардын саны 3 318 130 адамды түзөт, анын ичинде 1 587598и – эркектер, 1 730532и – аялдар же тийиштүүлүгүнө жараша 47,85% жана 52,15%.

2021-жылдын 4-апрелине чейин (добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күндөн кечиктирбестен) референдумдун катышуучуларынын тизмелери 2483 шайлоо участогунда илинет.

2021-жылдын 9-апрелине чейин (добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен) жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмелери 2273 шайлоо участогунда илинет.

Урматтуу шайлоочу! Өзүңүздүн шайлоо участогуңузду (номурун жана дарегин) төмөнкүдөй тактап аласыз:

  • шайлоочулардын «Тизме» мамлекеттик порталында - https://tizme.gov.kg/;
  • 1255 номуруна чалып (чалуу акысыз);
  • паспортуңузда көрсөтүлгөн ПИН-номуруңуз менен 119 номуруна чалып же СМС жөнөтүү менен (чалуу жана СМС акысыз), ошентип, Сиз шайлоо участогуңуздун номурун жана дарегин аласыз.

МААНИЛҮҮ! Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесине жергиликтүү жамааттын – шаардын, айыл аймагынын мүчөлөрү киргизилет. Жергиликтүү жамааттын мүчөлүгү жарандын паспортундагы жашаган жерин каттоо жөнүндө белги менен аныкталат (“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2 жана 12-беренелери).

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн жарандын паспортундагы жашаган жерин каттоо дареги паспорттогу жашаган жери көрсөтүлгөн дарекке/чиптеги жазууга дал келиш керек.

Добуш берүү күнү шайлоого катышуу укугуна ээ болгон, шайлоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык биометрикалык каттодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары референдумга киргизилди.