Бишкек АШКсынын Бишкек шаарынын шайлоочуларына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органына, коомдук жана коммерциялык эмес уюмдарга, саясий партияларга Кайрылуусу

16 февраля 2021

Келе жатакан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун алдында Бишкек шаардык УШКнын резервин толуктоо зарылдыгы келип чыкты. Ушуга байланыштуу, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүн жана саясий партиялардын өкүлдөрүн УШКнын резервине көрсөтүүсүнө жарыя берет.

Мыйзамга ылайык, УШКлар саясий партиялардын өкүлдөрүнүн экиден биринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүнүн экиден биринин курамында түзүлөт. УШК шайлоолорду даярдоону жана өткөрүүнү уюштуруучу, жарандардын шайлоо укуктарынын аткарылышын жана корголушун камсыз кылган коллегиалдуу орган болуп эсептелет. УШКнын курамындагылардын жумушу жооптуу жана катуу тартипте шайло мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. УШКнын резервине талапкерлерди көрсөтүүдө жарандардын жеке макулдугун, алардын ишке болгон даярдыгынын деңгээлин, шайлоо комиссияларына катышуу тажрыйбасын эске алуу зарыл. Шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкер, эреже боюнча, калктуу конуштун тийиштүү аймагында жашашы керектигин сунуштап жаткан субъектилер эске алышы керек.

Жарандардын, коомдук бирикмелердин чогулушунан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чогулуштун протоклу төрагасынын жана катчысынын колдору менен күбөлөндүрүүгө тийиш. Протоколдун тиркемесинде чогулуштун катышуучуларынын тизмеси менен жашаган жери көрсөтүлүп колдору коюлуп күбөлөндүрүлүшү керек.

Саясий партиялар тарабынан сунуштоо алардын уставына ылайык жүргүзүлөт. Аймактык шайлоо комиссиясына саясий партиянын аймактык бөлүмүнүн чогулушу боюнча төрага менен катчынын колу коюлуп жана саясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү документтер тапшырылат.

Жогоруда белгиленген документтерге төмөндөгүлөр тиркелет:

 • Талапкердин УШКнын курамында иштөөгө макулдугу жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын ченемдерин сактоо жөнүндө милдеттенмеси боюнча арызы;
 • Паспортунун көчүрмөсү;
 • Иштеген, окуган, билим алган орду көрсөтүлгөн өмүр баяны (кадрды каттоо жеке баракчасы же резюмеси);
 • Байланыш маалыматтары: жашаган дареги, телефон номерлери.

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22-беренесине ылайык, төмөнкүлөр УШКнын мүчөсү боло албайт:

 • Жогорку Кеңештин депутаты, жергиликтүү кеңештин депутаты;
 • мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;
 • судья, укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкери, аскер кызматчысы;
 • талапкер, талапкердин жана саясий партиянын өкүлү;
 • башка мамлекеттин жарандыгы бар адам;
 • мыйзамда белгиленген тартипте, соттуулугу алып салынбаган же жоюлбаган адам;
 • башка шайлоо комиссиясынын мүчөсү;
 • терс негиздер боюнча шайлоо комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен мөөнөтүнөн мурда бошотулган адам.

Участкалык шайлоо комиссиясынын резервине Жарандардан, коомдук уюмдардан талапкерди сунуштоо боюнча протоколдор Бишкек шаардык кеңешинде 2021-жылдын 22-февралында саат 18.00гө чейин кабыл алынат.

Саясий партиялардан сунушталган талапкерлер боюнча протоколдор Бишкек шаардык шайлоо комиссиясында 2021-жылдын 22-февралында саат 17.00гө чейин кабыл алынат.

Байланыш телефондору:

Бишкек шаардык кеңеши 0312 61 04 32

Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы 0312 38 24 26