ДМЧА

 

Мыйзамдар 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Конституциялык мыйзамы

"Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө" Конституциялык мыйзамы жана "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Мыйзамы

 

Презентациялар 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоодо аралаш тутумунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө 

Шайлоо мыйзамдарындагы негизги өзгөртүүлөр боюнча презентация

 

Маалымдоо

Аудио-материалдар

 

Видео-материалдар

 

Окутуу-усулдук колдонмо

Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын шайлоо укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча чаралар жөнүндө

 

Плакаттар

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана референдумда ДСМЧлардын укугун камсыздоо

Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо ДСМЧлардын укугун камсыздоо

2020-ж. Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоодо ДСМЧлардын укугун камсыздоо

 

Жеткиликтүүлүк

Шайлоо участкаларынын жеткиликтүүлүгү (Муктаждык карта, Пандус)

Шайлоо комиссияларынын курамына ДМЧ чектелген жарандар жөнүндө маалымат

Жаңылыктар

КР БШК: угуусунда жана сөз сүйлөөдө бузулуулары бар шайлоочулар үчүн БШКнын CALL-борборунун жаңдоо тили менен WhatsApp видео түз байланышы иштей баштады

БШКда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин иштөөсүнө шарттар түзүлгөн

 

Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

1. ОО "Кыргызская федерация незрячих"
Адрес: г. Бишкек, 12 мкр дом 46 кВ 13,  Тел: Жалалдин  0508831493 WhatsApp

2. ЖИ Мешечко Николай Иванович

Бишкек, Гоголь көч., 3, 57 батир (үй адреси), Бишкек, Абая көч., 24 үй (офис)

 0709-835 417 - Аида (жардамчы)

nikolai.meshechko@gmail.com