2017-жылдын 15-октябрындагы КР Президентин шайллодо Кыргыз Республикасынын аймагындагы шайлоо участкалардын чек аралары

 1. Бишкек шаары – бул жерде
 2. Ош шаары – бул жерде
 3. Баткен облусу – бул жерде
 4. Жалал - Абад облусу – бул жерде
 5. Ысык - Көл облусу  -  бул жерде
 6. Нарын облусу- бул жерде
 7. Ош облусу – бул жерде
 8. Талас облусу – бул жерде
 9. Чүй облусу – бул жерде
 10. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерлерде түзүлгөн шайлоо участокторунун даректери – бул жерде
 11. Бишкек шаарынын кошумча шайлоо участкаларынын даректери – бул жерде