2016 жылдын референдумдагы шайлоо участкаларынын чектери

  1. Бишкек шаары – бул жерде
  2. Ош шаары – бул  жерде
  3. Баткен облусу – бул жерде
  4. Жалал - Абад облусу – бул жерде
  5. Ысык - Көл облусу  -  бул жерде
  6. Нарын облусу- бул жерде
  7. Ош облусу – бул жерде
  8. Талас облусу – бул жерде
  9. Чүй облусу – бул жерде
  10. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерлерде түзүлгөн шайлоо участокторунун даректери –бул жерде