Мыйзамдар жана укуктук ченемдик актылар

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну камсыз кылуу боюнча жобо

Кыргыз Республикасынын жарандарын "Консулдук эсеп" автоматташтырылган маалыматтык системасын пайдалануу менен консулдук эсепке алуу жана консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобо

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо  Москва шаарында шайлоо участогун түзүү жөнүндө" КР БШКнын № 224 2020-жылдын 18-сентбрындагы токтому 

“2020-жылдын 15-июлундагы №129 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо участкаларын түзүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө” КР БШКнын №151 2020-жылдын 30 июлундагы токтому

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо участкаларын түзүү жөнүндө" КР БШКнын №129 2020-жылдын 15 июлундагы токтому