2021-жылдын 10-январындагы КРнын референдумунун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) жыйынтыктары

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 106-беренесине, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына (мындан ары – конституциялык Мыйзам) ылайык, «Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 11-декабрындагы №6 Мыйзамынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылды.

 Конституциялык Мыйзамдын 37-беренесине ылайык, тийиштүү аймактар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  аймактык шайлоо комиссияларынын 54 протоколдорунун негизинде, аларда камтылган маалыматтарды кошуу жолу менен Борбордук шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) натыйжалары жөнүндө протокол (мындан ары – референдумдун жатыйжалары жөнүндө протокол) түздү.

 Мында Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 20-январындагы № 25 токтомуна ылайык рефрендумдун натыйжалары жөнүндө протоколду түзүүдө добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылган 10 референдум участкалары боюнча алып салынган маалыматтар эске алынды.

Референдумдун натыйжалары жөнүндө протоколго ылайык:

референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы саны – 3 563 574 референдумдун катышуучусу;

добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын саны - 1 394 218 референдумдун катышуучусу же референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы санынын 39,12 пайызы;

чыгарылган маселе боюнча «президенттик республика» вариантын колдоп, өз эркин билдирген референдумдун катышуучуларынын саны – 1 133 485 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын санынын 81,30 пайызы;

чыгарылган маселе боюнча «парламенттик республика» вариантын колдоп, өз эркин билдирген  референдумдун катышуучуларынын саны – 151 931 же добуш берүүгө катышкан  референдумдун катышуучуларынын санынын 10,90 пайызы;

чыгарылган маселе боюнча «бардык варианттарга каршы» вариантын колдоп, өз эркин билдирген референдумдун катышуучуларынын саны – 62 145 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын санынын 4,46 пайызы.

 «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесине жана «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын протоколу бекитилсин (тиркелет).

2. 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум (бүткүл элдик добуш берүү) болуп өттү деп таанылсын.

3. 2021-жылдын 10-январына дайындалган референдумга чыгарылган маселе боюнча добуш берүүчүлөрдүн өз эркин билдирүүсүнүн «президенттик республика» варианты кабыл алынды деп таанылсын.

4. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н.К. Шайлдабековага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГАН.                                                              Н.  ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын  20-январы

№ 27

КР БШКнын мүчөлөрү Г. Джурабаеванын жана А. Сатыгуловдун өзгөчө пикири