Календардык план

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2020-жылдын 25-октябрындагы

№ 265 токтому менен бекитилген

 

2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын

 

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

 

Шайлоо күнү -

2021-жылдын 10-январы, жекшемби

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

 

Шайлоону дайындоо жөнүндө БШКнын токтому

2020-жылдын

24-октябры

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – БШК)

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын шайлоочуларга, жарандарга, саясый партиялардын өкүлдөрүнө, жалпыга маалымдоо каражаттарына, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, шайлоо процессинин башка катышуучуларына кайрылуусу

Шайлоо дайындалгандан кийин

(2020-жылдын

25-октябры)

БШК,

Маалымат бөлүмү

Шайлоону маалыматтык камсыздоо

 

БШКнын шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн аккредитациялоо жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылуусу

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Маалымат бөлүмү

 

БШКга ЖМК, интернет-басылмалар тарабынан обо убактысын, басма аянтын бергендиги же интернет-басылмада жарыялоо укугу үчүн акы төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды берүү

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

7-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

БШКнын жумушчу тобу, маалымат бөлүмү, ЖМК, интернет-басылмалар.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 22-беренесинин 20-бөлүгү

(мындан ары – Мыйзам)

 

БШКнын өзүнүн расмий сайтында обо убактысын, басма аянтты же интернет-басылмада жарыялоо укугун акы төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө берилген маалыматтарды жарыялоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 19 күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

11-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

Маалымат бөлүмү.

Мыйзамдын 22-бер. 20-бөл.

 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет-басылмаларда коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын, жарыялоого, шайлоонун натыйжаларын божомолдоолорду, шайлоого байланыштуу башка изилдөөлөрдү жарыялоого (чагылдырууга) тыюу салуу

Добуш берүү күнүнө чейин акыркы 4 календардык күн

(2021-жылдын   

6-январынан тартып)

БШКнын жумушчу тобу.

Мыйзамдын 22-бер. 6-бөл.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде шайлоо участокторун түзүү

 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн шайлоочулардын добуш берүүсүн өткөрүү жана добуштарын эсептөө үчүн, чет өлкөлөрдө тышкы иштер маселелерин тескеген органдын сунушу боюнча жана аккредитациялаган өлкөнүн компетенттүү органдары менен макулдашуу боюнча, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында шайлоо участокторун түзүү

КРнын ТИМнин сунушунан кийин

ТИМ,

БШК,

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы.

Мыйзамдын 13-бер. 3-5-бөл.

 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде шайлоо комиссияларын түзүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 11 күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

3-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

ТИМ,

БШК,

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Мыйзамынын

19-беренеси,

«КРнын аймагынан тышкары жактарда жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу жөнүндө» Жобонун

9, 11-пункттары

Добуш берүү үчүн жай

 

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын муктаждык картасын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

25-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

АШК, УШК, ЖӨБО.

Мыйзамдын 29-бер. 6-бөл.

 

Добуш берүүчү жайлардын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын муктаждык картасында көрсөтүлгөн керектөөлөрүнө ылайыктуулугун текшерүү

Добуш берүү күнүнө чейин 37 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

3-декабрына чейин) (кошуп алганда)

АШК, УШК, ЖӨБО.

Мыйзамдын 29-бер. 6-бөл.

 

Тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн добуш берүүчү жайдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү боюнча кайрылууну жөнөтүү

Шайлоо күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

10-декабрына чейин) (кошуп алганда)

АШК, УШК. Мыйзамдын 29-бер. 6-бөл.

Эл аралык жана коомдук байкоочулар

 

Эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттердин шайлоо органдарына шайлоого байкоо жүргүзүүгө катышууга чакыруу жөнөтүү

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Президенттин Аппараты, Жогорку Кеӊеш, Өкмөт,

БШК.

Мыйзамдын 10-бер. 1-бөл.

 

КРнын Президенти, КРнын ЖКи, КРнын Өкмөтү, КРнын БШКсы тарабынан жиберилген чакырууларынын негизинде байкоочулардын аккредитациясы

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

БШК.

Мыйзамдын 10-бер. 1-бөл.

 

Коммерциялык эмес уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү жолдомосунун негизинде коомдук байкоочуларды каттоо.

Билдирмелердин келип түшкөнүнө жараша КЭУнун кабарламасынын - жолдомосунун негизинде жана шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күнү аяктайт

БШК, АШК.

Мыйзамдын 10-1-бер.

Шайлоочулардын тизмелери

 

Консулдук каттоого турган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жактарда жашаган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды берүү жана аларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 64 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

6-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

ТИМ, Кыргыз Республикасынын тиешелүү

дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин жетекчилери,

МКК.

Мыйзамдын 14-бер. 6-бөл.

 

Ар бир шайлоо участогу, район, шаар боюнча түзүлгөн шайлоочулардын алдын ала тизмесин tizme.gov.kg мамлекеттик порталына жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күн калганда

(2020-жылдын

10-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

БШК

(ПТК жана МК).

Мыйзамдын 14-бер. 4-бөл.

 

Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн алдын ала тизмелерди участкалык шайлоо комиссияларына тапшыруу

Добуш берүү күнүнө чейин 56 календардык күн калганда

(2020-жылдын        

14-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

БШК, АШК, УШК.

Мыйзамдын 14-бер. 7-бөл.

 

Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн участкалык шайлоо комиссияларында шайлоочулардын алдын ала тизмесин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 52 календардык күн калганда

(2020-жылдын

18-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

УШК.

Мыйзамдын 15-бер. 1-бөл.

 

Биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу (андагы каталар же так эместиктер жөнүндө)

(1орма)

Добуш берүү күнүнө чейин 11 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

19-ноябрынан

29-декабрына чейин) (кошуп алганда)

УШК.

Мыйзамдын 15-бер. 2-бөл.

 

Биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети жөнүндө арыздарын кабыл алуу

(2орма)

Добуш берүү күнүнө чейин 11 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

29-декабрына чейин) (кошуп алганда)

УШК, КР БШКнын системалык администратору.

Мыйзамдын 15-бер. 3-бөл.

 

Шайлоочулардын таанышып чыгуусу үчүн участкалык шайлоо комиссияларында шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү

Добуш берүүгө чейин 22 календардык күн калганда

(2020-жылдын

18-декабрына чейин) (кошуп алганда)

УШК.

Мыйзамдын 15-бер. 4-бөл.

 

Добуш берүү күнү стационардык дарылоо-алдын алуу мекемелеринде, шектүүлөр жана айыптуулар катары кайтарууда кармоочу жайларда, иш цикли үзгүлтүксүз ишканаларда (вахталык иштерде) болгон шайлоочулар, мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчылары, аскер бөлүктөрүндө жашаган аскер кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү жана башка шайлоочулар жөнүндө тизмелерди түзүү, аларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана тиешелүү УШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 9 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

31-декабрына чейин) (кошуп алганда)

Көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери,

МКК,

УШК.

Мыйзамдын 14-бер. 5-бөл.

 

Шайлоочулардын биротоло тизмесин БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күн калганда

(2021-жылдын

2-январына чейин) (кошуп алганда)

БШК

 

 

Участкалык шайлоо комиссияларында шайлоочулардын биротоло тизмесинин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

4-январына чейин) (кошуп алганда)

УШК

Мыйзамдын 15-бер. 5-бөл.

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын окутуу

 

Талапкерлердин, ЖМК, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана шайлоо процессинин башка катышуучулары үчүн окуу семинарларын өткөрүү

Шайлоо дайындалгандан кийин өзүнчө план боюнча

БШК

 

АШК, УШК мүчөлөрү, АЭУ жана шайлоочуларды  идентификациялоо операторлору үчүн окуу тренингдерин өткөрүү

Шайлоо дайындалгандан кийин өзүнчө план боюнча

БШК

Талапкерлердин көрсөтүү жана каттоо

 

КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү  

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн кийинки күнү башталат жана шайлоо күнүнө чейин 56 календардык күн калганда аяктайт (2020-жылдын

14-ноябрына чейин) (кошуп алганда)

Талапкерлер.

Мыйзамдын 49-бер. 2-бөл.

 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо жана аларга каттоо күбөлүктөрүн берүү же талапкер сунуштаган ыйгарым укуктуу өкүлдүккө талапкерлерди каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечимди берүү

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде

БШК.

Мыйзамдын 19-бер. 4-бөл.

 

Талапкердин сунуштамасынын жана ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө жарандын өзүнүн арызынын негизинде ишенимдүү адамдарды каттоо

Талапкердин сунуштамасынан кийин

БШК.

Мыйзамдын 20-бер. 2-бөл.

  1.  

КР Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактарын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн берүүсү

Шайлоо күнүнө чейин 37 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

3-декабрынын саат 24:00нө чейин)

БШК.

Мыйзамдын 52-бер. 7-бөл.

  1.  

Талапкерди колдогон колтамгалардын аныктыгын текшерүү

Кол коюу барактарын тапшыргандан кийин 8 күндүк мөөнөттө

БШКнын Жумушчу тобу каттоо кызматтарынын кызматкерлерин ишке тартуу менен. Мыйзамдын 52-бер. 7-бөл.

 

Талапкерлерди каттоо үчүн КР БШКга документтерди берүү

Шайлоо күнүнө чейин 34 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

6-декабрына чейин) (кошуп алганда)

БШК.

Мыйзамдын 53-бер. 1-бөл.

 

КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин КР Конституциясында коюлган талаптарга ылайыктыгын текшерүү

Жаран өзүн өзү көрсөткөндүгү жөнүндө арыз берген же саясий партиянын чечими берилген учурдан тартып 8 календардык күндүн ичинде

БШК.

Мыйзамдын 50 бер. 4-бөл.

 

Документтердин талапкерди каттоого тоскоол болгон ылайык эместиги жөнүндө талапкерге же саясий партияга кабарлоо

Документтерди кабыл алгандан кийин 24 саат ичинде

БШК.

Мыйзамдын 53-бер.

 

Зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүү жана оңдолгон документтерди БШКга берүү

Кабарламаны алгандан кийин 48 саат ичинде

БШК.

Мыйзамдын 53-бер.

 

 

Мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгүү

Шайлоо күнүнө чейин 37 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

3-декабрынын саат 24:00 чейин)

БШК.

Мыйзамдын 52-бер. 7-бөл.

 

КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо

Шайлоо күнүнө 26 календардык күн калганда

(2020-жылдын

14-декабрына чейин) (кошуп алганда)

БШК.

Мыйзамдын 53-бер. 5-бөл.

 

Талапкерлерди каттоо жөнүндө басма сөзгө билдирүү жарыялоо

Талапкерлерди каттагандан кийин 4- календардык күндөн кечиктирбестен

БШК.

Мыйзамдын 53-бер. 7-бөл.

 

Каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу жана талапкерге  же ыйгарым укуктуу өкүлгө баш тартуунун негиздерин баяндоо менен Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүү

Чечим кабыл алган учурдан тартып 24 саат ичинде

БШК.

Мыйзамдын 53-бер. 4-бөл.

 

Талапкердин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимди сотто даттануусу

Чечим кабыл алган учурдан тартып 4 күн мөөнөт ичинде

Талапкерлер 53-бер. 4-бөл.

 

Талапкердин шайлоого андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө БШКга жазуу жүзүндө арыз берүүсү

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

7-январына чейин) (кошуп алганда)

Талапкерлер 53-бер. 6-бөл.

 

Талапкерлерге катталган датасын көрсөтүү менен күбөлүктөрдү берүү

Каттагандан кийин 2 календардык күн ичинде

БШК.

Мыйзамдын 53-бер. 8-бөл.

 

Талапкерлердин шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын, байкоочуларын каттоо

Талапкерлерди каттагандан кийин

БШК.

Мыйзамдын 17-бер. 1-бөл. жана 20-бер.

Шайлоо алдындагы үгүт иштери

 

Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү

Талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтойт

(2020-жылдын

15-декабрынан тартып

2021-жылдын

9-январынын саат 08:00гө чейин)

Талапкерлер,

Кыргыз Республикасынын жарандары.

Мыйзамдын 23-бер. 1-бөл.

 

Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү үчүн акы төлөнүүчү обо убактысын берүү

Талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтойт (2020-жылдын

15-декабрынан

2021-жылдын

9-январынын саат 08:00гө чейин)

Телерадиоуюмдар.

Мыйзамдын 24-бер. 4-бөл.

 

Талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүү жана шайлоочулар менен жолугушуу укугун камсыздоо

Талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтойт (2020-жылдын

15-декабрынан

2021-жылдын

9-январынын саат 08:00гө чейин)

АШК, БШКнын атайын өкүлдөрү, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

Мыйзамдын 22-бер. 9-бөл.

 

Ар бир шайлоо участогунун аймагында үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды берүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 7 календардык күндүн ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

Мыйзамдын 27-бер. 3-бөл.

Шайлоону каржылоо

 

Талапкер тарабынан шайлоо фондун түзүү

Шайлоо комиссиясы талапкердин каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттагандан кийин 4 календардык күндүн ичинде

Ыйгарым укуктуу өкүл.

Мыйзамдын 41-бер. 1-бөл.

 

Мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгүү

Шайлоо күнүнө чейин 37 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

3-декабрынын саат 24:00гө чейин)

БШК.

Мыйзамдын 52-бер. 7-бөл.

 

Талапкердин атайын эсебинде турган каражаттын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берүү

Жума сайын, ал эми БШКнын талабы боюнча 24 сааттын ичинде

Банк же башка мекемелер, БШК

Мыйзамдын 41-бер. 12-бөл.

 

Шайлоо фонддоруна каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө финансылык отчетторду талапкерлер тарабынан БШКга тапшыруу

Биринчи финансылык отчет – шайлоо күрөөсү төгүлгөндүгүн ырастаган документтерди БШКга берүү менен бир учурда;

Экинчи финансылык отчет – добуш берүү күнүнө чейин 7 күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

2-январына чейин) (кошуп алганда);

Үчүнчү жыйынтыктоочу финансылык отчет - шайлоодон кийин 7 күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

17-январына чейин) (кошуп алганда)

Көзөмөлдөө-текшерүү тобу.

« Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө»

Нускаманын

39-пункту

 

Атайын эсептердеги финансы операцияларын, анын ичинде жеке жана юридикалык жактар ​​менен эсептешүүлөрдү токтотуу

Добуш берүү күнүнөн бир күн мурда саат 18:00дө

(2021-жылдын

9-январы, саат 18:00)

Көзөмөлдөө -текшерүү тобу.

Мыйзамдын 41-бер. 14-бөл.

Шайлоо бюллетендери

 

Шайлоо бюллетенинин текстин бекитүү (Брайль тамгасында)

Добуш берүү күнүнө чейин 19 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

21-декабрына чейин) (кошуп алганда)

БШК.

Мыйзамдын 30-бер. 2-бөл.

 

Шайлоо бюллетендерин мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

2-январына чейин) (кошуп алганда)

БШК

Мыйзамдын 30-бер. 6-бөл.

 

Шайлоо бюллетендерин аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө 7 календардык күн калганда

(2021-жылдын

2-январына чейин) (кошуп алганда)

БШК

Мыйзамдын 30-бер. 9-бөл.

 

Шайлоо бюллетендерин участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө 2-1 календардык күнгө чейин

(2021-жылдын

8-январына чейин) (кошуп алганда)

БШК.

Мыйзамдын 30-бер. 9-бөл.

Добуш берүү тартиби

 

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө шайлоочулардан арыздарды кабыл алуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

7-январына чейин) (кошуп алганда)

УШК.

Мыйзамдын 33-бер. 2-бөл.

 

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин 1 календардык күн калганда саат 08:00дөн 20:00гө чейин

(2021-жылдын

9-январы)

УШК.

Мыйзамдын 33-бер. 2-бөл.

 

Добуш берүүнү жүргүзүү

2021-жылдын 10-январы,

(саат 08:00дөн 20:00гө чейин)

УШК.

Мыйзамдын 31-бер. 1-бөл.

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын белгилөө

 

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштыруу жана участкалык шайлоо комиссияларынын жайларынын алдындагы стендге жайгаштыруу

Добуш берүү аяктагандан кийин 2 календардык күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

12-январына чейин) (кошуп алганда)

БШК,

АШК,

УШК.

Мыйзамдын 35-бер. 23-бөл.

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун натыйжаларын аныктоо

Добуш берүү күнүнөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен

(2021-жылдын

24-январына чейин) (кошуп алганда)

БШК.

Мыйзамдын 37-бер. 1-бөл.

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып эки күндүк мөөнөт ичинде

БШК

Мыйзамдын 64-бер. 8-бөл.

Кайра добуш берүү (дайындалган учурда)

 

Кайра добуш берүүнү жүргүзүү

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 20 күндүк мөөнөт ичинде

БШК

Мыйзамдын 56-бер. 2-бөл.

 

Кайра добуш берүү жөнүндө билдирүүнү жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен

БШК

Мыйзамдын 56-бер. 2-бөл.

Кайра шайлоо (дайындалган учурда)

 

Кайра шайлоону дайындоо (эгерде шайлоо жараксыз деп табылса, ошондой эле, бюллетенге эки талапкер киргизилип, алардын бири дагы шайланбаса, же болбосо, кайра добуш берүүдө бир дагы талапкер шайланбаса)

Шайлоо жараксыз деп табылгандан кийин бир айдын ичинде

КР ЖК

Мыйзамдын 57-бер.

 

Кайра шайлоону өткөрүү жөнүндө билдирүүнү жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо

Тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийин 2 календардык күндүн ичинде

БШК

Мыйзамдын 57-бер.

  1. К

Кайра шайлоону жүргүзүү

Конституциялык мыйзамда белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө

БШК

Мыйзамдын 38,

57-бер.

 

* «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР КМ                     48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, шайлоо иш-аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат.