2017-жылдын 28-майына дайындалган, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

Шайлоо күнү -жекшемби

          2017-жылдын 28-майы

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

1

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 8-апрелине чейин)

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен аймактык шайлоо комиссиялары

(«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КРнын Мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)

10-бер. 4-бөл.)

2

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 8-апрелине чейин)

Аймактык шайлоо комиссияларын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү)

(Мыйзам 10-бер. 5-бөл.)

3

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКларга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн 5 календардык күндөн кечиктирбестен тартып (2017-жылдын 13-апрелине чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык саясат бөлүмү)

(Мыйзам 10-бер. 6-бөл.)

4

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларды түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 13-апрелине чейин)

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 11-бер. 2,3-бөл.)

5

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын бекитүү

Добуш берүү күнүнө 45 календардык күндөн кечиктирбестен чейин (2017-жылдын 13-апрелине чейин)

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү) (Мыйзам 11-бер. 3-бөл.)

6

Шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын ЖМКда жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын

18-апрелине чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык бөлүмү)

(Мыйзам 11-бер. 3-бөл)

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу

7

Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары үчүн окутуу тренингдерди өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору,

Шайлоо технологиялары борбору

8

Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана шайлоо өнөктүгүнүн башка катышуучулары үчүн окутуу тренингдерин өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, Шайлоо технологиялары борбору

Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө

9

Шайлоочулардын тизмесин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочулардын маалыматтары –шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен алардын биометрикалык жана жеке маалымдарынын негизинде түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

 

(2017 –жылдын 8-апрелине чейин)

Мамлекеттик каттоо кызматы (мындан ары-МКК)

(Мыйзам 12 –бер. 4-бөл.)

10

Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө БШКга өткөрүлүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

 

(2017 -жылдын 8-апрелине чейин)

МКК

(Мыйзам 12 –бер. 4-бөл.)

11

Шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмесин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 13-апрелине чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер.1-бөл.)

12

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоо участокторунун чек араларына ылайык бөлүнгөн шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 18–майына чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 13 –бер. 4-бөл.)

13

Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү (Форма 3) жөнүндөгү арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирилбестен

 

((2017-жылдын 13-майына чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, системалык администраторлор, аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер.4-бөл.)

14

Номурланган, көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаз жүзүндөгү тизмелерин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

 

(2017-жылдын 25-майына чейин)

 

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу боюнча бөлүмү), аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер. 4-бөл.)

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

15

Шайлоого катышууга байланышкан, анын ичинде финансы маселелери боюнча, саясий партиялардын, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиялары

16

Ыйгарым укуктуу өкүлдөргө каттоо күбөлүгүн берүү, же жүйөлүү себептер менен каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календарлык күндүн ичинде

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 21-бер. 3-бөл.)

17

Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күн калганда аяктайт (2017-жылдын 17-апрелинде, саат 24.00гө чейин)

Саясий партиялар

(Мыйзам 49-бер. 1,

2-бөл)

18

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн калганда аяктайт (2017-жылдын 27-апрелинде, саат 24.00гө чейин)

Саясий партиялар, өзү көрсөтүү жолу менен жарандар

(Мыйзам 49-бер. 1,2-бөл.)

19

Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 17-апрелинде, саат 24.00гө чейин)

Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 53-бер. 1-бөл.)

 

 

 

20

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 27-апрелинде, саат 24.00гө чейин)

Талапкер, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 60-бер. 1,3-бөл.)

 

 

 

 

21

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө АШКларда документтерди кабыл алуу жана берилген маалыматтарда камтылган маалымдардын аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топторду түзүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиялары

22

Талапкерлерди көрсөтүү тартибин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерүү

Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

 

Аймактык шайлоо комиссияларындагы тиешелүү жумушчу топтор

(Мыйзам 53-бер. 4 –бөл., 60-бер. 3-бөл.)

23

Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо

 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күнгө чейин

(2017-жылдын 28-апрелине чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.6-бөл.)

24

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо

 

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күнгө чейин

(2017-жылдын 8-майына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 60-бер. 7-бөл.)

25

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү

Талапкерлерди каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.12-бөл. 60-бер.9-бөл.)

26

Талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөздө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде

 

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.11-бөл. 60-бер.8-бөл.)

27

Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин шайлоого катышуудан баш тартуу, талапкерлердин тизмесин чакыртып алуу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 25-майына чейин)

Депутаттыкка талапкерлер, саясий партиялар

(Мыйзам 54-бер.1,2-бөл.)

28

Талапкердин, талапкерлердин тизмесин

каттоону жокко чыгаруу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 25-майына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 44-бер.)

29

Шайлоо комиссияларындагы саясий партиялардын, талапкерлердин өкүлдөрүн,

ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү же жүйөлөштүрүлгөн түрдө аларды каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам18-бер. 2-бөл, 19-бер.)

Шайлоону маалыматтык камсыз кылуу

30

Обо убактысы жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин ММКга жарыяланууга жана БШКга берилүүгө тийиш

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 8-апрелине чейин)

Жалпыга маалымат каражаттары

(Мыйзам 22-бер. 20-бөл.)

31

Шайлоочуларды шайлоого даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу маалымдоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө КР Президентинин Жарлыгы жарыялангандан кийин

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары,

учурдагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар (БШКнын маалымат бөлүмү)

(Мыйзам 22-бер.2-бөл.)

32

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү

 

 

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат:

-шаардык кеңешке

талапкерлердин тизмелери(2017-жылдын 28-апрелинде)

-айылдык кеңешке бардык талапкерлер (2017-жылдын 8-май)

жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат (2017-жылдын 27-май, саат 8.00дө)

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, массалык маалымат каражаттар

(Мыйзам 23-бер.1-бөл.)

33

Чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштуруу,жапырт иш чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылуу

Бардык талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин

 

Аймактык шайлоо комиссиялары мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте

(Мыйзам 26-бер.1 -бөл.)

34

Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды бөлүп берүү жана тариздөө

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (Мыйзам 27-бер.3-бөл.)

Эл аралык байкоочулар

35

Эл аралык уюмдарга жана чет өлкөлөрдүн шайлоо органдарына шайлоого байкоого катышууга чакырууларды жиберүү

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1-бөл.)

36

Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо

Тапшырыктар түшкөн сайын

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1,2-бөл.)

Шайлоону каржылоо

37

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүүнүн чыгымдарынын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү )

38.

Жарандар айылдык кеңешке өзүн өзү көрсөткөн учурдан, саясий партиялар айылдык кеңешке талапкерлерин көрсөткөн учурдан шайлоо фонддорун түзүү

30 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 28-апрелине чейин)

Ыйгарым укуктуу өкүл (Мыйзам 15-бер. 1-бөл., 60-бер. 1-бөл.)

39.

Шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар тарабынан шайлоо фонддорун түзүү

Каржы маселеси боюнча ыйгарым өкүлү катталгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде

Ыйгарым укуктуу өкүл (Мыйзам 15-бер. 1-бөл)

40

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартибин контролдоо

Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 16-бер.1-бөл.)

41

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу

Шайлоо комиссияларга акча каражаттары берилгенден кийин

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,

(Мыйзам 16-бер.2-бөл.)

42

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо фонддорун түзүү булактары жана өлчөмү, алардын чыгымдалышы боюнча отчетторду берүү

 

1) АШКга, каттоо үчүн башка керектүү документтер менен бирге шайлоо күрөөсүн (шаардык кеңешке шайлоо боюнча) төккөндүгү тууралуу документтерди берүү

2) Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 18-майына чейин) 3) шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 8-июнуна чейин)

Талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам 15-бер.19-бөл.) Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,аймактык шайлоо комиссиялар

. (Мыйзам 16-бер.2-бөл.)

 

Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

43

Шайлоо бюллетендеринин формасын жана коргоо даражасын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 8-майына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам. 30-бер. 1-бөл.)

44

Шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 8-майына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 30-бер.3-бөл.)

45

Добуш берүү убактысы жана жайы жөнүндө шайлоочуларга ЖМКлар аркылуу же башкача ыкма менен кабар берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен, (2017-жылдын 18-майына чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.1-бөл.)

46

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерди даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен (2017-жылдын 18-майына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер. 8-бөл.)

47

Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жеткирип жана акты боюнча өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күнгө чейин (2017-жылдын18-майына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер. 13-бөл.)

48

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күнгө чейин (2017-жылдын 26-майы)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 30-бер.13-бөл.)

 

Добуш берүү тартиби

49

Добуш берүүнү добуш берүүчү жайдан тышкары жерде өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн калганда (2017-жылдын 27-майы)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 33-бер. 2-бөл.)

50

Добуш берүүнү өткөрүү

2017-жылдын 28-майы, саат 8.00дөн 20.00гө чейин

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.)

 

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо

51

Бюллетендерди добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдөн алып чыгуу жана аларды АЭУ аркылуу өткөрүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.6-бөл.)

52

АЭУдан добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге берүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо комиссиялары

53

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

УШКдан маалыматтар алынгандан кийин

Участкалык шайлоо комиссиялары, Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 40-бер.2-бөл.)

54

Добуш берүүнүн натыйжаларын добуштарды кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча аныктоо

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.12-бөл.)

 

55

Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуштар саналгандан кийин

Байкоочулардын, талапкерлердин жана ММКнын өкүлдөрүнүн катышуусунда участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.14-бөл.)

56

Участкалык шайлоо комиссия тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыктар жөнүндө протоколу эки нускада түзүү жана ага участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет

Жыйынтыктоочу жыйналыш өткөрүлгөндөн кийин

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.15-бөл.)

57

Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктар жөнүндө протоколунун биринчи нускасын шайлоо документтери менен бирге АШКга жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү

УШКнын мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

 

ИИМ

(Мыйзам 36-бер.17-бөл.)

 

58

Аймактык шайлоо комиссияларынын аныкталган тартипте келип түшкөн, добуш берүү, добуштарды саноо жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорун түзүү менен байланышкан арыздар (даттануулар) каралган жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү

 

УШКнын протоколдору алынгандан кийин, тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколдорго кол коюлганга чейин

Аймактык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам 37-бер.2-бөл.)

 

59

Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколду шайлоо комиссия тарабынан түзүү жана ага катышкан бардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кол коет. Протоколдорго эки нускада түзүлгөн тиешелүү аймакта жүргүзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү жыйынды таблица, шайлоо комиссияларынын өзгөчө пикири жана ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер тиркелет

АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышынан кийин

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 37-бер.3-бөл.)

 

60

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

2017-жылдын 18-июнуна чейин

(добуш берүү күндөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирилбестен)

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 38-бер.1-бөл.)

 

 

61

Аймактык шайлоо комиссиянын протоколунун биринчи нускасы кол коюлгандан кийин, жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилет

АШК протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 37-бер.4-бөл.)

 

62

Шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жалпы маалыматты массалык маалымат каражаттарына жиберүү

Шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин 1 сутканын ичинде

 

Аймактык шайлоо комиссия

(Мыйзам 40-бер. 3-бөл.)

63

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

АШК протоколу алынгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссия (“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 24-пункту)

 

 

64

Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө төмөн турган түздөн түз шайлоо комиссиялардын протоколдорунда камтылган маалыматтарды кошуу менен, ар бир талапкер, талапкерлердин тизмеси алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлерге каршы берилген добуштарынын саны тууралуу маалыматтарды расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

Борбордук шайлоо комиссия (Мыйзам 40-бер. 4-бөл.)