2018-жылдын 5-августуна дайындалган КРнын Баткен облусунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын кезектеги шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

Шайлоо күнү - жекшемби 
2018-жылдын 5-августу

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

 

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

 

1

Кыргыз Республикасынын Баткен обусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү (мындан ары-айылдык кеңеши)

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын                 16-июнуна чейин)

Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КРнын Мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)

 10-бер. 4-бөл.)

 

2

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын                 16-июнуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү)

 (Мыйзам 10-бер. 5-бөл.)

 

3

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ММКна жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын 

21-июнуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык бөлүм)

 (Мыйзам 10-бер. 6-бөл.)

 

4

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын

21-июнуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

 (Мыйзам 11-бер. 2,3-бөл.)

 

5

Айылдык кеңешинин  депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө     45 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

21-июнуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү)  (Мыйзам 11-бер. 3-бөл.)

 

6

Шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын ММКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн  кечиктирбестен (2018-жылдын

 26-июнуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы  (маалыматтык бөлүмү)

(Мыйзам 11-бер. 3-бөл)

 

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу

 

7

Кадамжай аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн окутуу тренингдерди өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, 

Шайлоо технологиялары борбору

 

8

Кадамжай аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана шайлоо өнөктүгүнүн башка катышуучулары үчүн окутуу тренингдерин өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, Шайлоо технологиялары борбору

 

Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө

 

9

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочулардын маалыматтарынын - алардын биометрикалык жана жеке маалыматтарынын негизинде шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулардын тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

16-июнуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган  (МКК)

(Мыйзам 12-бер., 4-бөл.)

 

10

Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмесин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө БШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

16-июнуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган  (МКК)

(Мыйзам 12-бер., 4-бөл.)

 

11

Шайлоочулардын тизмесин басып чыгаруу жана тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

16-июнуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу бөлүмү)

(Мыйзам 12-бер., 4-бөл).)

 

12

Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмесин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын               21-июнуна чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер., 1-бөл.)

 

13

Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү (3-форма) жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу  

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирилбестен (2018-жылдын  21-июлуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, системалык администраторлор, Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиялары 
(Мыйзам 13-бер., 4-бөл.)

 

14

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тийиштүү шайлоо участокторунун чек аралары менен бөлүнгөн, шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын 26-июлуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 13-бер., 4-бөл)

 

15

Номурланган,көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаздагы тизмесин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3-календарлык күндөн кечиктирбестен 
(2018-жылдын 2-августуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу боюнча бөлүмү), аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 13-бер., 4-бөл)

 

16

Шайлоо участкаларга добуш бергендердин тизмелерин илүү

Добуш берүү күнүнөн кийин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

9-августуна чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

 

Талапкерлерди көрсөтүү жана  каттоо

 

17

Талапкерлердин шайлоого катышуу менен байланышкан, анын ичинде финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн

каттоо

Документтерин берген күндөн тартып

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 

18

Ыйгарым укуктуу өкүлдөргө каттоо күбөлүгүн берүү, же жүйөлүү себептер менен каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 (Мыйзам 21-бер., 3-бөл.)

 

19

Айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин       30 календардык күн калганда аяктайт      (2018-жылдын                 5-июлунда, саат 24.00 чейин)

Саясий партиялар, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар

(Мыйзам 49-бер., 1,2-бөл.)

 

20

Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 5-июлунда, саат 24.00 чейин)

Талапкерлер, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 60-бер., 1-бөл.)

 

 

21

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясында документтерди кабыл алуу жана берилген маалыматтарда камтылган маалымдардын аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топторду түзүү  

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 

22

Талапкерлерди көрсөтүү тартибин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерүү 

Документтер кабыл алынган күндөн тартып    10 календардык күндүн ичинде

 

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясында тиешелүү жумушчу топ

(Мыйзам 53-бер., 4-бөл., 60-бер., 3-бөл.)

 

23

Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күнгө чейин

(2018-жылдын

16-июлуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 (Мыйзам 60-бер., 7-бөл.)

 

24

Айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган  талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү

Талапкерлерди каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 (Мыйзам 53-бер., 12-бөл. 60-бер., 9-бөл.)

 

25

Талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөздө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде

 

 

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 (Мыйзам 53-бер., 11-бөл. 60-бер., 8-бөл.)

 

26

Талапкерлердин шайлоого катышуудан баш тартуусу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

2-августуна чейин)

Депутаттыкка талапкерлер

(Мыйзам 54-бер., 1,2-бөл.)

 

27

Талапкерди каттоону жокко чыгаруу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын 2-августуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы  (Мыйзам, 44-бер.)

 

28

Шайлоо комиссияларындагы саясий партиялардын, талапкерлердин өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү же жүйөлөштүрүлгөн түрдө аларды каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн сайын

Кадамжай аймактык шайлоо  комиссиясы

 (Мыйзам18-бер., 2-бөл, 19-бер.)

 

Шайлоону маалыматтык камсыз кылуу

 

29

ММКга обо убактысы жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин   10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

15- июнуна чейин)

Массалык  маалымдоо каражаттары

(Мыйзам 22-бер.,20-бөл.)

 

30

Шайлоочуларды шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу маалымдоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө КР Президентинин Жарлыгы жарыялангандан кийин

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, 
учурдагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар  (БШКнын маалыматтык бөлүмү)

(Мыйзам 22-бер., 2-бөл.)

 

31

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү 

 

 

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат айылдык кеңешке бардык талапкерлер                    (2018-жылдын 16-июлунда) жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат

(2018-жылдын 4- август,            

саат 8.00дө)

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары

(Мыйзам 23-бер.,1-бөл.)

 

32

 Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды бөлүп берүүжана тариздөө

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (Мыйзам 27-бер.,3-бөл.)

 

Эл аралык байкоочулар

 

33

Эл аралык уюмдарга жана чет өлкөлөрдүн шайлоо органдарына шайлоого байкоого катышууга чакырууларды жиберүү  

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1-бөл.)

 

34

Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо

Билдирме түшкөн сайын

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1,2-бөл.)

 

Шайлоону каржылоо

35

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү )

36

Айылдык кеңешине талапкерлер тарабынан шайлоо фонддорду түзүү

Жарандар өзүн-өзү көрсөткөн учурдан тартып каттоого документтерди бергенге чейин

Талапкер, ыйгарым укуктуу өкүл (Мыйзам 15-бер., 1-бөл)

37

Талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартибин контролдоо

Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 16-бер..)

38

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу

Шайлоо комиссияларына акча каражаттары бөлүнгөндөн кийин

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, Борбордук шайлоо комиссиясы (пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү)

(Мыйзам 16-бер., 2-бөл.)

39

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо фонддорун түзүү булактары жана өлчөмү, алардын чыгымдалышы боюнча отчетторду берүү 

 

1) АШКга, каттоо үчүн башка керектүү документтер менен бирге берүү.

2) Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен 
(2018-жылдын 
26-июлуна чейин) 
3) шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен 
(2018-жылдын 
16-августуна чейин)

Талапкерлер, (Мыйзам 15-бер., 19-бөл.) Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 16-бер., 2-бөл.)

 

Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

40

Шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын

16-июлуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 30-бер., 3-бөл.)

41

Добуш берүү убактысы жана жайы жөнүндө шайлоочуларга ЖМКлар аркылуу же башкача ыкма менен кабар берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын 26-июлуна чейин)

Участкалык шайлоо  комиссиялары (Мыйзам 31-бер., 1-бөл.)

42

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерди даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын

26-июлуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер., 8-бөл.)

43

Шайлоо бюллетендерин Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына жеткирип жана акт боюнча өткөрүп берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күнгө чейин              (2018-жылдын             

 26-июлуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер., 13-бөл.)

44

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күнгө чейин (2018-жылдын 3-август)

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

 (Мыйзам 30-бер., 13-бөл.)

Добуш берүү тартиби

45

Добуш берүүнү добуш берүүчү жайдан тышкары жерде өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн калганда (2018-жылдын 4-августу)

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 33-бер., 2-бөл.)

46

Добуш берүүнү өткөрүү 

2018-жылдын            

 5-августу,

саат 8.00дөн 20.00гө чейин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.)

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо

47

Бюллетендерди добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдөн алып чыгуу жана аларды АЭУ аркылуу өткөрүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер., 6-бөл.)

48

АЭУдан добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге өткөрүп берүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

49

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

Участкалык шайлоо комиссиялардан маалыматтар алынгандан кийин

Участкалык шайлоо комиссиялары, Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 40-бер., 2-бөл.)

50

Добуш берүүнүн натыйжаларын добуштарды кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча аныктоо

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер., 12-бөл.)

 

51

Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуштар саналгандан кийин

Байкоочулардын, талапкерлердин жана ЖМКнын өкүлдөрүнүн катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер., 14-бөл.)

52

Участкалык шайлоо  комиссиясы тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколун эки нускада түзүү жана ага участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет

Жыйынтыктоочу жыйын өткөрүлгөндөн кийин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер., 15-бөл.)

53

Участкалык шайлоо комиссиясы белгилеген жайга жалпыга тааныштыруу үчүн протоколдун чоңойтулган формасын илүү

Добуш берүү жөнүндө протоколду түзгөндөн кийин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер., 19-бөл.)

  1.  

Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколунун биринчи нускасын шайлоо документтери менен бирге Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясына жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү

Участкалык шайлоо  комиссиясынын

мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз

Участкалык шайлоо  комиссиялары Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы ИИМ
(Мыйзам 36-бер., 17-бөл.)

 

  1.  

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын, добуш берүү, добуштарды саноо жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорун түзүү менен байланышкан аныкталган тартипте келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо үчүн жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү

 

Участкалык шайлоо комиссиялардын протоколдору алынгандан кийин, тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколдорго кол коюлганга чейин

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 37-бер., 2-бөл.)

 

  1.  

Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколду шайлоо комиссиясы тарабынан түзүү жана ага шайлоо комиссиясынын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет. Протоколдорго эки нускада түзүлгөн тиешелүү аймакта жүргүзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү жыйынды таблица, шайлоо комиссияларынын өзгөчө пикири жана ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер тиркелет 

Аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышынан кийин

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 37-бер., 3-бөл.)

 

  1.  

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

Добуш берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 26-августуна чейин)

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 38-бер., 1-бөл.)

 

 

  1.  

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиянын протоколунун биринчи нускасын кол коюлгандан кийин, жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберүү

Аймактык шайлоо комиссиясынын  протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 37-бер., 4-бөл.)

 

  1.  

Шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жалпы маалыматты  массалык маалымат каражаттарына жиберүү

Шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин      1 сутканын ичинде

 

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 40-бер., 3-бөл.)

  1.  

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын шайлоо мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте аныктоо

Аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу алынгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы (“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 24-пункту)

 

 

  1.  

Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө төмөн турган түздөн түз шайлоо комиссиянын протоколунда камтылган маалыматтарды кошуу менен, ар бир талапкер, талапкерлердин тизмеси алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлерге каршы берилген добуштардын  саны тууралуу маалыматтарды расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

Борбордук шайлоо комиссиясы (Мыйзам 40-бер. 4-бөл.)