Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо кайсы күнгө дайындалды

Окт. 13, 2021

-