Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кеңештерге депутаттарды кайталап шайлоо башталды

Июль 11, 2021

-