Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамына ылайык, Жогорку Кеңештин депутаттарын кайталап шайлоону дайындоо эрежелери

Окт. 14, 2020

-

Башка видеолор