Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерге кандай негизги талаптар коюлат?

Сен. 16, 2021

-