КР БШК 2021-жылдын 11-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы боюнча референдумдун натыйжаларын аныктады

Май 4, 2021

-

Башка видеолор