2016-жылдын 11-декабрындагы шайлоодогу жергиликтүү кеңештердин тизмеси (мөөнөтүнөн мурда)

Мөөнөтүнөн муурда шайлоолор

 

Жергиликтүү кенештин аталышы

Мандаттардын сааны

участкалардын сааны

     Баткен облусу

Кадамжай району

1.

Айдаркен шаардык кенеши

21

4

2.

Кадамжай шаардык кенеши

21

4

Баардыгы:

42

8

Жалал-Абад облусу

3.

Жалал-Абад шаардык кенеши

31

25

4.

Таш-Кумыр шаардык кенеши

31

10

Аксы  району

5

Жерге-Тал айылдык кенеши

21

3

6

Кара-Суу айылдык кенеши

21

4

Токтогул району

7

А.Суеркулов айылдык кенеши

21

4

Баардыгы:

125

46

Чүй облусу

Жайыл району

8

Кара-Балта шаардык кенеши

31

17

9

Сосновка айылдык кенеши

11

2

Кемин району

10

Кемин шаардык кенеши

21

6

11.

Кара-Булак айылдык кенеши

11

2

12.

Кызыл-Октябр айылдык кенеши

11

3

Москов району

13.

Толок айылдык кенеши

11

1

Панфилов району

14.

Курама айылдык кенеши

21

7

Сокулук району

15

Фрунзе айылдык кенеши

21

4

16

Кызыл-Туу айылдык кенеши

21

3

Баардыгы:

159

45

      Иссык-Кол облусу

Ак-Суй району

17.

Кара-Жал айылдык кенеши

11

3

Баардыгы:

11

3

Нарын облусу

Ак-Талаа району

18.

Тоголок-Молдо айылдык кенеши

11

1

Баардыгы:

11

1

  Талас облусу

Талас району

19.

Жергетал айылдык кенеши

21

2

Баардыгы:

21

2

  Ош облусу

Алай району

20.

Бүлөлү айылдык кенеши

11

2

Баардыгы:

11

2

Баардыгы:

380

107