Каракол шаардык кеңеши

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

КАРАКОЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ     Шайлоо участкалары
    Округ боюнча баары %   3131 3132 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161
  2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 28928     480 790 1 464 1 111 1 026 1 033 1 302 1 090 1 534 1 095 1 658 832 482 1 260 1 491 1 300 1 234 1 258 919 1 174 1 733 1 670 1 995 997
  3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке 29600     480 790 1 464 1 111 1 026 1 033 1 302 1 090 1 534 1 095 1 658 832 482 1 260 1 491 1 300 1 234 1 258 919 1 173 2 407 1 669 1 995 997
  4. Число погашенных избирательных бюллетеней 16190     237 382 845 634 519 580 794 609 895 642 991 493 279 775 804 807 702 745 522 661 681 947 1 112 534
  5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней 12738 43,03   243 408 619 477 507 453 508 481 639 453 667 339 203 485 687 493 532 513 397 513 1 052 723 883 463
  5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования 12646     236 394 616 476 507 452 508 477 636 450 662 339 203 479 668 492 523 510 397 510 1 050 721 883 457
  5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) 92     7 14 3 1 0 1 0 4 3 3 5 0 0 6 19 1 9 3 0 3 2 2 0 6
  5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) 12631     238 401 613 470 499 453 505 477 633 451 665 335 203 484 682 492 527 510 396 508 1047 718 871 453
  8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) 107     5 7 6 7 8 0 3 4 6 2 2 4 0 1 5 1 5 3 1 5 5 5 12 10
Саясий партиялардын аталышы   % Мандаттардын саны                                                
1 «ОНУГУУ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы 1058 8,31 4 19 27 39 39 28 54 41 49 29 44 37 35 11 36 57 38 31 62 39 39 92 87 90 35
2 МУРАС саясий партиясы 246 1,93   7 18 26 4 19 9 6 5 9 5 13 9 4 11 8 10 34 9 2 4 7 5 12 10
3 ТАБЫЛГА саясий партиясы 3639 28,57 13 107 165 155 117 165 134 140 171 172 112 154 88 50 146 257 125 101 102 113 179 342 216 208 120
4 «АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы 817 6,41   31 19 56 39 56 15 52 24 25 24 43 26 20 27 42 24 63 22 28 20 59 43 38 21
5 ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА саясий партиясы 72 0,57   0 1 1 3 4 3 1 2 4 1 2 1 1 3 2 3 10 9 1 5 3 2 4 6
6 «РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы 1131 8,88 4 4 12 62 52 23 41 49 68 118 38 54 38 21 28 68 36 34 69 53 39 69 52 74 29
7 «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы 595 4,67   1 12 19 11 21 12 20 10 22 11 27 18 7 22 35 33 26 16 12 22 58 81 64 35
8 «БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы 171 1,34   1 5 6 11 3 10 5 5 4 8 12 10 5 10 4 3 9 1 3 3 19 18 10 6
9 «УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы 845 6,63   3 15 38 62 48 19 33 30 56 25 67 23 18 32 24 29 63 33 36 24 52 23 66 26
10 ЭМГЕК саясий партиясы 585 4,59   2 12 24 22 18 27 22 21 27 23 36 13 18 34 27 34 14 14 11 28 52 24 61 21
11 «КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы 1304 10,24 4 29 63 29 58 66 62 51 33 81 52 56 26 11 37 64 79 68 40 31 59 89 64 83 73
12 «ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы 314 2,47   5 13 17 3 8 7 13 5 16 9 25 4 6 17 12 25 10 10 3 15 36 13 31 11
13 КСДП «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы 1780 13,97 6 29 35 127 48 39 59 67 51 68 95 136 39 31 79 81 52 60 120 62 68 164 85 127 58
14 БААРЫНА КАРШЫ 74 0,58   0 4 14 1 1 1 5 3 2 4 3 5 0 2 1 1 4 3 2 3 5 5 3 2