КРнын БШК отурумунун кун тартиби, 14-июнь 2017-жыл

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БОРБОРДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН ОТУРУМУНУН
КҮН ТАРТИБИ

Өткөрүү датасы: 14 -июнь 2017-ж.
Убактысы : 17.00
Өткөрүлүүчү жери: отурумдар залы

1. 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын  Календардык планы жөнүндө
(Баяндамачы – А.Н. Омуралиев, шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

2. 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө
(Баяндамачы – Э.Т. Утуров, пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы)

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын  жарандарына, саясий партиялардын өкүлдөрүнө, шайлоо комиссиялардын мүчөлөрүнө, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына, жалпыга маалымадоо каражаттардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө кайрылуусу жөнүндө
(Баяндамачы – Б. Жумагулов, маалымдоо жумушчу топтун мүчөсү)

 4. “Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо жөнүндө” Жобону 
бекитүү тууралуу
(Баяндамачы – Б. Жумагулов, маалымдоо жумушчу топтун мүчөсү)

5. “Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо маселелри боюнча Жумушчу топ жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу
(Баяндамачы – Б. Жумагулов, маалымдоо жумушчу топтун мүчөсү)

6. “Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарды жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу
(Баяндамачы – Б. Жумагулов, маалымдоо жумушчу топтун мүчөсү)
7. 2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо мезгилинде шайлоо алдындагы үгүткө катышууну каалаган Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет-басылмаларына кайрылууну бекитүү жөнүндө
(Баяндамачы – Б. Жумагулов, маалымдоо жумушчу топтун мүчөсү)

8. Жумушчу топторду түзүү жөнүндө
(Баяндамачы – Уметалиев К., укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы)
9. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү туралуу
 (Баяндамачы – Иметов И., шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топтун мүчөсү)

10. “Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топ жөнүндө” Жобону бекитүү туралуу
(Баяндамачы – Иметов И., шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топтун мүчөсү)

11. Шайлоо алдындагы үгүт  жүргүзүүдө шайлоочулардын арасында акысыз жайылтууга жол берилген материалдардын жана товарлардын тизмегин бекитүү жөнүндө
(Баяндамачы – Иметов И., шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топтун мүчөсү)

12. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун айрым аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону дайындоо жөнүндө 
(Баяндамачы – А.Н. Омуралиев, шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

13. Кыргыз Республикасынын Президентке талапкерлер үчүн колдонмону бекитүү жөнүндө
(Баяндамачы – К.Б. Мамытова, жумушчу топтун мүчөсү )

14. Кыргыз Республикасынын Президенттик шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобунун иши Жобосун бекитүү жөнүндө 
(Баяндамачы – А.С. Сатыгулов, КР БШКнын мүчөсү )
15. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялардын шайлоо фондусун түзүүнүн, акча каражаттарын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө” Нускаманы бекитүү туралуу
(Баяндамачы – А.С. Сатыгулов, КР БШКнын мүчөсү )
16.  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу тартиби жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колтамгалардын жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү жөнүндө Нускаманы бекитүү жөнүндө
(Баяндамачы – К.Б. Мамытова, жумушчу топтун мүчөсү )

ТӨРАГА