Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын КҮН ТАРТИБИ

Өткөрүү күнү: 2011-жылдын 17-августу

 Убактысы: 15-00

 Өткөрүү орду: жыйындар залы

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер О.А.Эгембердиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А. Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер И.А.Масалиевдин  ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А. Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер М.Абыловдун  ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А. Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер М.М.Иманкуловдун   ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А. Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Г.Ж.Ибрагимованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А. Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ш.О.Медетбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

7. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.М.Кудайбергеновдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

8. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.У.Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

 9. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Н.Т.Түлеевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

 10. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер М.А.Султановдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

 11. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер М.А.Боромбаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

12. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.И.Асанбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

13. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ж.К.Токтогазиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

 14. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ж.Ж.Сатыбалдиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

 15. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.К.Колубаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

16. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер О.Ч.Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

17. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Ш.Атамбаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

18. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Р.Карабаеванын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

19. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Н.С.Алымкуловдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

20. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.А.Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

21. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К.Байболовдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

22. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.С.Исабековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

23. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.М.Абышевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

24. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.Ш.Аземкуловдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

25. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К.Ташиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктарынны токтотулушу  жөнүндө

(баяндамачы К.А.Абдукадыров, Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары, БШК мүчөсү)

 

26. БШКнын 2011-жылдын 27-июлундагы № 57 токтому менен бекитилген Жобо күчүн жоготту деп табуу жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун жетекчиси, БШК мүчөсү)

 

27. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо жогору турган шайлоо комиссияларына шайлоо документтерин жеткирүүдө, берүүдө жана кабыл алууда санкцияланбаган жетиштиктен коргоону камсыз кылуунун тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу

(баяндамачы А.Б.Кадыркулова, аппарат жетекчисинин орун басары)

 

28. Талас облусунун Кара-Буура, Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссияларынын резервине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(баяндамачы А.Б.Кадыркулова, аппарат жетекчисинин орун басары)

 

29. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын Календарлык планы жөнүндө

(баяндамачы М.И.Аргымбаев, уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары)

 

30. Шайлоо бюллетендин жана шаардын мэрин шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө протоколдун формаларын бекитүү жөнүндө

(баяндамачы Б.С.Исаков, шайлоо технологиялар бөлүмүнүн башчысы)

 

31. Шайлоо бюллетендин жана айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө протоколдун формаларын бекитүү жөнүндө

(баяндамачы Б.С.Исаков, шайлоо технологиялар бөлүмүнүн башчысы)