Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын Күн тартиби

1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш-чаралардын Календарлык планы жөнүндө

(Уюш.бөлүм баяндайт)

 

2. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана шайлоо мыйзамдарын китепче кылып чыгаруу жөнүндө

(Уюш.бөлүм баяндайт)

 

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу тартиби жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колтамгалардын жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү жөнүндө Нускаманы бекитүү жөнүндө

 

(Уюш.бөлүм баяндайт)

 

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын жана ага байланыштуу маалыматтарды кабыл алуу жана аныктыгын текшерүү үчүн БШК Жумушчу тобун түзүү тууралуу жобону бекитүү жөнүндө

(Уюш.бөлүм баяндайт)