2010-жылдын 30-сентябрдагы Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын күн тартиби

 өткөрүү датасы: 2010-жылдын 30 сентябры.

 убактысы: 20.00

 өткөрүү орду: жыйналыш залы

 

1. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жөнүндө

(докладчы Кадыркулова А., шайлоо боюнча  сектор башчы)

 

2. Саясий партиялардын ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө

(докладчы Кадыркулова А., шайлоо боюнча  сектор башчы)

 

3.Эл аралык байкоочуларды  аккредитациялоо
(докладчы Исаков Б.С., шайлоо технологиялары бөлүмүнүн башчысы)

 

4.КР Шайлоо жөнүндө Кодекстин 77-беренесин колдонуу боюнча түшүндүрмө жөнүндө

(докладчы Аргымбаев М.И., уюштуруу бөлүмдүн башчысынын орун басары) 

 

5. КР Шайлоо жөнүндө Кодекстин 8-беренесин жана 40-беренесинин 2-пунктун колдонуу боюнча түшүндүрмө

(докладчы Аргымбаев М.И., уюштуруу бөлүмдүн башчысынын орун басары)