Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын К ҮН ТАРТИБИ

өткөрүү датасы: 2011-жылдын 15-июлу

убактысы:15.00

өткөүлүүчү жери : жыйындар залы

 

 

1.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер Б.Ш.Аземкуловдун  жана А.К.Мадумаровдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

2.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер Б.Ш.Аземкуловдун  жана Э.К.Булекбаевдин ыйгарым укуктуу  өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

 (Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

3. “КР Президентинин кызматына талапкерлердин шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүүсүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартибин аныктоо жөнүндө” Инструкцияны бекитүү жөнүндө

(Баяндамачы  Б.Ж.Салыкбаева, каржы жана материалдык-техникалык камсыздоо   бөлүмүнүн  башчысы)