30.04.2021 №80 Талапкерлер Э.А., Бейшебаевдин, Ч.Ш. Шабралиевдин, Р.А. Чыналиевдин, Д.К. Султанбаевдин, М.Т. Эгембердиевдин арыздары жѳнүндѳ

Талапкерлер Э.А., Бейшебаевдин, Ч.Ш. Шабралиевдин, Р.А. Чыналиевдин, Д.К. Султанбаевдин, М.Т. Эгембердиевдин арыздары жѳнүндѳ

(кир. № 01-12/1399, № 01-12/1400, № 01-12/1401,

№ Б-193, №Ч-193, 25.04.2021-жыл)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 25-апрелинде Талас облусундагы Бакай-Ата районунун Боо-Терек аыйлдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер Талапкерлер Э.А., Бейшебаевден, Ч.Ш. Шабралиевден, Р.А. Чыналиевден, Д.К. Султанбаевден, М.Т. Эгембердиевден талапкер Кубанычбеков Абдыбаказ Советбековичке карата арыздар келип түшкѳн.

Даттанууда арыз ээлери А.С. Кубанычбеков Талас облусундагы Бакай-Ата райондук сотунун 2019-жылдын 30-апрелинде ѳкүмү, Талас облустук жазык иштери жана административдик укук бузуулар боюнча сот коллегиясынын 2019-жылдын 29-июлундагы ѳкүмү жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019-жылдын 17-декабрындагы токтому менен Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 320, 329-беренелеринин белгилери боюнча күнѳѳлүү деп таанылганын кѳрсѳткѳн.

Ушуга байланыштуу арыз ээлери А.С. Кубанычбековдун соттуулугу жоюла электигин жана жергиликтүү акеңештин депутаттыгына талапкер болууга укугу жок экендигин билдиришкен. Ошондуктан арыз ээлери чара кабыл алып, талапкер А.С. Кубанычбековдун каттоосун жокко чыгарууну суранган.

Мындан тышкары, арыз ээлери талапкерлер Молтоев Руслан Алтымышовичтин, Бегалиев Тынчтык Белековичтин, Кожокулова Ажарбубу Узеновнанын соттуулугу бар же жок экендигин тактоону, ошол талапкерлердин соттуулугу тастыкталган учурда аларды жоопко тартууну суранган.

Арыздарда кѳрсѳтүлгѳн бардык шарттарды аныктоо үчүн Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ)2021-жылдын 27-апрелиндеги жыйынына арыз ээлери жана Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – Бакай-Ата АШК) тѳрагасы Б. Чукотаев чакырылган.

Арыз ээлеринин ѳкүлү Ж.Ж. Иманалиев талапкердердин арызын толук колдоду жана талапкер А.С. Кубанычбековдун каттоосун жокко чыгарууну суранды.

Материалдарды карап чыгып, кызыктар тараптардын жүйѳлѳрүн угуп, Жумушчу топ тѳмѳндѳгүдѳй корутундуга келет.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 6-бѳлүгүнѳ ылайык «Соттуулугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайланууга укугу жок.».

Талас облусундагы Бакай-Ата райондук сотунун 2019-жылдын 30-апрелиндеги ѳкүмү менен А.С. Кубанычбеков Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин (мындан ары – КР ЖК) 320-беренесинин 2-бѳлүгүнүн, 329-беренесинин 1-бѳлүгүнүн, 78-беренесинин 2-бѳлүгүнүн белгилери боюнча күнѳѳлүү деп таанылган жана 300 000 сом ѳлчѳмүндѳгү айып пул салынып, Боо-Терек айыл ѳкмѳтүнѳ 135 000 сом ѳлчѳмүндѳ материалдык зыян кайтарылган.

2019-жылдын 29-июлунда Талас облусуттук соту Боо-Терек айыл ѳкмѳтүнѳ 135 000 сом ѳлчѳмүндѳ материалдык зыянды алып салып, Бакай-Ата райондук сотунун 2019-жылдын 30-апрелиндеги ѳкүмүн ѳзгѳрткѳн.

2019-жылдын 17-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Талас облусутук сотунун ѳкүмүн ѳзгѳрткѳн, КР ЖПК 26-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 10-пункттунун негизинде жосундарды декриминализациялоого байланыштуу КР ЖК 320-беренесинин 2-бѳлүгү боюнча жазык ишин токтоткон, КР ЖК 315-беренесинин 1-бѳлүгү боюнча мѳѳнѳтүнүн эскиргендигине байланыштуу, анын ичинде КР ЖПК 26-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 12-пунктунун негизинде шектенүү жѳнүндѳ кабарлама берилүүгѳ жаткан адам табылбагандыгы боюнча жазык иштери жана жоруктар жѳнүндѳ иштер боюнча токтоткон, КР ЖК 78-беренесин алып салган.

Укуктук баа берүү жана Маалыматтык технологиялар башкы башкапрмалыгынын маалыматтар базасын актуалдаштыруу максатында чечимдин кѳчүрмѳсү КР Ички иштер министрлигине жѳнѳтүлгѳн.

2021-жылдын 27-апрелинде КР Ички иштер министрлиги тарабынан КР ЖК 94-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык А.С. Кубанычбеков соттолгон эмес деп эсептелине тургандыгы боюнча № 04-09/1447 жазуу жүзүндѳ жооп келген.

КР ЖК 94-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык, «Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазык жазасынан бошотулган адамдардын соттолгондугу пробациялык мөөнөт ийгиликтүү аяктаган күнү жоюлат.

Эскертүү. Пробациялык мөөнөттүн ийгиликтүү аяктоосу болуп соттолгондун сот жана пробация органы тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткаруусу саналат.”.

Ошентип КР Жогорку соттун 2019-жылдын 17-декабрындагы токтому А.С. Кубанычбеков үчүн жазадан биротоло бошонгондугу болуп саналат, ага ылайык жосундарды декриминализациялоого жана узак мѳѳнѳтүнүн эскиришине байланыштуу иш боюнча ѳндүрүш токтотулган.

Ушуга байланыштуу талапкер А.С. Кубанычбеков шайлоо мыйзамдарынын талаптарына ылайык келет.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 44-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Талас облусундагы Бакай-Ата районунун Боо-Терек аыйлдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер Э.А., Бейшебаевдин, Ч.Ш. Шабралиевдин, Р.А. Чыналиевдин, Д.К. Султанбаевдин, М.Т. Эгембердиевдин арыздарын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                              Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2021-жылдын 30-апрели

№ 80