26.07.2019 №7 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 30 жылдыгына арналган юбилейлик иш-чараларга даярдануу жана өткөрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – КР БШК) 30 жылдыгына арналган юбилейлик иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү максатында “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1. КР БШКнын 30 жылдыгына арналган юбилейлик иш-чараларга даярдануу жана өткөрүү боюнча Уюштуруу комитетинин (мындан ары – Уюштуруу комитети) курамы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Уюштуруу комитети:

- КР БШКнын 30 жылдыгына арналган юбилейди өткөрүү боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыксын;

- зарыл болгон учурда КР БШКнын 30 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүүгө көмөктөшүүсү жана алга жылдыруу үчүн мамлекеттик органдарды, илимий коомчулукту, эксперттерди жана башка адистерди тартсын.

3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечимдин аткарылышына контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Төрагасынын орун басары А.Г.Бекматовго тапшырылсын.

 

Төрага                                                         Н. Шайлдабекова

Бишкек, 26-июль 2019-жыл 
№7