04.10.2017 №96 «Кыргызстан шайлоочуларынын Ассоциациясы» КБнын Президенти Б. Керимбековдун арызы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары- Борбордук шайлоо комиссиясы) «Кыргызстан шайлоочуларынын Ассоциациясы» КБдан арыз келип түштү. Берилген арызда «Кыргызстан шайлоочуларынын Ассоциациясы» КБнын Президенти Б. Керимбеков (мындан ары - арыз ээси) 2017-жылдын 29-сентябрында akipress.org маалымат агенттигинин интернет-сайтынан ага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И. Өмүркулов массалык иш-чарада Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин бирин колдогон үгүттү ачык жүргүзгөндүгү маалым болгонун көрсөткөн.
Арыз ээсинин пикири боюнча “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары- конституциялык Мыйзам) 22-беренесинин 15-бөлүгүн бузуу орун алган. Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайга байланыштуу арыз ээси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И. Өмүркуловду административдик жоопкерчиликке тартууну жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбековго карата жоопкерчилик чараларын көрүүнү өтүнгөн.  
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү процессинде шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыз даттанууларын кароо боюнча жумушчу тобужана Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт иштеринин эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобу (мындан ары- жумушчу топтор) 2017-жылдын 03-октябрындагы биргелешкен жыйналышында берилген арызды маңызы боюнча карап чыгышты. Эки Жумушчу тобунун биргелешкен чечими менен «Кыргызстан шайлоочуларынын Ассоциациясы» КБнын Президенти Б. Керимбековдун арызын канааттандыруудан баш тартылган.
“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 15-бөлүгүнө ылайык, Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, судьялар, диний уюмдардын өкүлдөрү, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын мүчөлөрү, 18 жашка чыга элек адамдар, чет өлкөлүк жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар үгүт жүргүзүүгө, ар кандай үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок.
Демек, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларына үгүт жүргүзүүгө конституциялык мыйзам менен тыюу салынган.
Кыргыз Республикасынын учурдагы эмгек мыйзамдарында келишимдин негизинде же өзүнүн жеке эмгеги менен көрсөтмөлөргө ылайык ишти аткаруу үчүн өз ыктыяры менен өндүрүштүк уюмга кошулган адам кызматчы болуп эсептелет.
Арыз ээсинин пикири боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кызматчысы болуп саналат жана үгүт жүргузүү иши менен алектене албайт.
Бирок бул тыянак Кыргыз Республикасынын мыйзамдын ченемдерине ылайык келбейт.Анткени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кызматчысы ким болуп эсептелээри бир нече жоболордо жана нускамаларда, анын ичинде “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жана кызматчыларынын кызматтык иш сапарлары жөнүндө” Жободо (мындан ары-Жобо) ачылып берилген.
Аталган Жобонун 1.1. пунктуна ылайык,Жогорку Кеңештин кызматчылары - Жогорку Кеңештин жетекчилигинин жана депутаттарынын (кеңешчилер, жардамчылар, жана Басма сөз катчысы, Жогорку Кеңештин Төрагасы, Жогорку Кеңештин Төрагасынын орун басарларынын жана депутаттык фракциялардын лидерлеринин кеңешчилери, депутаттардын жардамчысы жана консультанттар), ошондой эле Жогорку Кеңештин Аппаратынын, Иш башкармалыгынын жана Гараж башкармалыгынын ишмердүүлүгүн камсыз кылган кызматчылар. 
“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине ылайык 21 жаштан жаш эмес, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык партиялык тизме боюнча шайланган жана Жогорку Кеңеште Конституция, ушул Мыйзам, Жогорку Кеңештин Регламенти жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актылары  тарабынан белгиленген мыйзамдык жана башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп эсептелет. 
Демек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты шайланган адам болуп эсептелет жана өзүнүн статусу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кызматчысына кирбейт.
Ошондой эле, Борбордук шайлоо комиссиясынын дарегине 2017-жылдын 29-сентябрында И. ӨмүркуловдонКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин № 289 буйругу келип түшкөн, ага ылайык, 2017-жылдын 28-сентябрынан 29-сентябрына чейин акы төлөнбөгөн эмгек өргүүсүндө болгон. 
Баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын43-беренесин,“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынМыйзамынын 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум  өткөрүү процессинде шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыз даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобунунжанаКыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө  шайлоо алдындагы үгүт иштеринин эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө  боюнча жумушчу тобунун 2017-жылдын 3–октябрындагы биргелешкен чечимин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
1. «Кыргызстан шайлоочуларынын Ассоциациясы» КБнын Президенти Б. Керимбековдун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты             И. Өмүркуловду административдик жоопкерчиликке тартууну жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбековго карата жоопкерчилик чараларын көрүү жөнүндө арызын канааттандыруудан баш тартылсын.
2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум  өткөрүү процессинде шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыз даттанууларын кароо боюнча жумушчу тобуна жана Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө  шайлоо алдындагы үгүт иштеринин эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө  боюнча жумушчу тобуна жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш.,2017-жылдын 04 -октябры
№ 96