№ 54 Айрым саясий партияларды каттоо жол-жобосун токтотуу жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 60-беренесинин 1-бөлүгүн, 61-беренесинин 1-бөлүгүн, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүн, 18-беренесинин 2,3-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Эркиндик жана демократия» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

2. «Эркиндик жана демократия» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Ибраев Талантбек Абитовичтин – шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Жаңыбаева Бегай Жаңыбаевнанын – каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

3. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Аруу Эл» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

4. «Аруу Эл» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Шаршеналиев Аликен Рызбековичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Көбөгөн кызы Алтынайдын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

5. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Бирлик» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

6. «Бирлик» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Джумагулов Замирбек Шералиевичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Фомченко Михаила Владимировичтин - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

7. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Эгемен Кыргызстан» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

8. «Эгемен Кыргызстан» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Шермамбетов Таалайбек Турдубековичтин – шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Шекерова Салтанат Солдатбековнанын – каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

9. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Партия Зеленых Кыргызстана» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

10. «Партия Зеленых Кыргызстана» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Абдыкалыкова Болдыкуль Макутовнанын - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Баймухамбетова Гузель Джексенкуловнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

11. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Бирге-Вместе» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

12. «Бирге-Вместе» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Ногойбаев Адилет Кенешбековичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Малородняя Ирина Николаевнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

13. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Чындык» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

14. «Чындык» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Усеинова Нургуль Эмилькановнанын - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Кыдыкбаев Майрамбек Керезбековичтин - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

15. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Кыргыз Ата” Элдик саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

16. «Кыргыз Ата” Элдик саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Аркабаев Номанжан Акматовичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Айдаралиев Базарбай Бурканбековичтин - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

17. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Кыргыз Республикасынын мигранттарынын жана үй куруучуларынын агрардык реформа борбору “Жаңы мезгил” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

18. «Кыргыз Республикасынын мигранттарынын жана үй куруучуларынын агрардык реформа борбору “Жаңы мезгил” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Курманов Бакыт Намазбаевичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Манапова Гульнара Оморкуловнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

19. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Улут Ордо” саясий элдик партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

20. “Улут Ордо” саясий элдик партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Жумагазиев Зарылдын - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Самудинова Айнагулдун - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

21. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Кыргыз Республикасынын өнөр-жай, айыл-чарба кызматкерлеринин жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын Коргоо Партиясы” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

22. “Кыргыз Республикасынын өнөр-жай, айыл-чарба кызматкерлеринин жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын Коргоо Партиясы” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Айтикеев Акбаралы Ысырайыловичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Джаныбеков Улан Джаныбековичтин - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

23. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Эл добушу” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

24. “Эл добушу” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Рябкова Ольга Павловнанын - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Иманканова Разгуль Шерботоевнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

25. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Кыргызстан жумушчу партиясы” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

26. “Кыргызстан жумушчу партиясы” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Парманкулов Тимучин Замирбековичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Кадыркулова Гүлүмкан Бакайевнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

27. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Билим “Илим” Ордосу” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

28. “Билим “Илим” Ордосу” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Джумашалиева Батисанын - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Мамытова Даныл Токтоналиевнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

29. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Тартип-Порядок” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

30. “Тартип-Порядок” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Зарипов Аскар Насировичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Аильчиева Меерим Мелисовнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

31. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген “Адилеттүүлүк жана Өнүгүү “Ыйман Нуру” саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

32. “Адилеттүүлүк жана Өнүгүү “Ыйман Нуру” саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Абыкеев Эрнест Эркиновичтин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Карабекова Анара Азаматовнанын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

33. Ушул чечим күчүнө кирген күндөн тартып, «Эркиндик жана демократия», «Аруу Эл», “Бирлик”, «Эгемен Кыргызстан», «Партия Зеленых Кыргызстана», «Бирге-Вместе», «Чындык», «Кыргыз Ата”, «Кыргыз Республикасынын мигранттарынын жана үй куруучуларынын агрардык реформа борбору “Жаңы мезгил”, “Улут Ордо”, “Кыргыз Республикасынын өнөр-жай, айыл-чарба кызматкерлеринин жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын Коргоо Партиясы”, “Эл добушу”, “Кыргызстан жумушчу партиясы”, “Билим “Илим” Ордосу”, “Тартип-Порядок”, “Адилеттүүлүк жана Өнүгүү “Ыйман Нуру” саясий партияларынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө берилген №,№ 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 74, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 71, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 66 каттоо күбөлүктөрү жараксыз деп табылсын.

34. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

35. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерди  кабыл алуу, аларда  камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Азиз Канатбекке жүктөлсүн. 

 

ТӨРАГА                                                                              Т. АБДРАИМОВ

 

Бишкек ш.. 2015-жылдын 29-августу

№ 54