№ 51 2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумуна катталган үгүт тобунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттоо жөнүндө

2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумуна катталган үгүт тобунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт тобун каттоо жөнүндө арызды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун чечиминин негизинде, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 23-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3,7-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. 2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумуна катталган үгүт “Каршы” №4  тобунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары болуп А. Джумагулов катталсын:

2. Ушул чечимдин 1-пунктунда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу өкүлгө белгиленген үлгөдүгү тиешелүү күбөлүк берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү,  Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси К.М. Осмоналиевге жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 18-ноябры 

 51