№ 49 Айрым саясий партияларды каттоо жол-жобосун токтотуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген саясий партиянын финансы маселелери боюнча укуктуу өкүлүн каттоодон кийин, саясий партия 5 календарлык күндүн ичинде шайлоо фондун милдеттүү түрдө түзүү шарты каралган “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 1-бөлүгүн аткарбагандыгына байланыштуу, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 2,19-бөлүктөрүн, 18-беренесинин 2,3-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Келечек-Будущее» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

2. «Келечек-Будущее» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Иманалиев Эрмек Калмурзаевичтин – шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Бербаев Тимур Омурбековичтин – каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

3. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Кайран эл» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

4. «Кайран эл» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Касымбаева Камаранын - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Салибай уулу Айтамганын - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

5. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Кут» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

6. «Кут» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Кыдыралиев Эмилбектин - шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Сайпидинов Нурсултан Талайбековичтин - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

7. 2015-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга билдирүүсүн берген «Ак Калпак» саясий партиясын каттоо жол-жобосу токтотулсун.

8. «Ак Калпак» саясий партиясынын төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун:

- Джаркымбаев Альфред Абдишевичтин – шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү;

- Аскарова Гульзада Жекшеновнанын – каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү.

9. Ушул чечим күчүнө кирген күндөн тартып, «Келечек-Будущее», «Кайран эл», «Кут», «Ак Калпак» саясий партияларынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө берилген №,№ 23, 24, 39, 40, 59, 60, 63, 64 каттоо күбөлүктөрү жараксыз деп табылсын.

10. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

11. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерди  кабыл алуу, аларда  камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Азиз Канатбекке жүктөлсүн. 

 

ТӨРАГА                                                                              Т. АБДРАИМОВ

 

г.Бишкек, 11 августа 2015 года

№ 49