№ 46 2016-жылдын 11-декабрындагы Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

2016-жылдын 11-декабрына дайындалган референдумда үгүт процессине жарандардын мыйзамдуу жана теңдик катышуусун, референдумдун катышуучуларын маалымдоону, референдумдун катышуучуларынын Конституциялык укуктарын сактоону жана ишке ашыруунун башка кепилдиктерин камсыз кылуу максатында, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамын, “Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору боюнча референдумду (жалпы элдик добуш берүү) дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу үчүн, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарын өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төмөндөгү жумушчу топтору түзүлсүн:

- Кыргыз Республикасынын референдумунда үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча;

- Кыргыз Республикасынын референдумунда анын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын катышуусун уюштуруу боюнча;

- Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону контролдоо боюнча;

- Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө референдумунун катышуучуларынын жана референдум процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча;

- Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы контролдук – текшерүү тобу.

2. Ушул чечимдин 1-пунктун төртүнчү–жетинчи абзацтарында көрсөтүлгөн жумушчу топтордун  иш-аракети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 11-октябрындагы №32 чечими менен түзүлгөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча тийиштүү жумушчу топтору тарабынан ишке ашырылышы белгиленсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н. Шайлдабековага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                     Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 5-ноябры

№ 46