№ 26 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасын жана төраганын орун басарларын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясы жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7, 8, 18 беренелерин жетекчиликке алып жана Борбордук шайлоо комиссиясынын эсептөө комиссиясынын №1 протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасын жана төраганын орун басарларын шайлоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын эсептөө комиссиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын үч мүчөсүнүн курамында шайлансын.

2. Борбордук шайлоо комиссиянын эсептөө комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлоо 2016-жылдын 27-июнундагы эсептөө комиссиясынын №1 протоколу бекитилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

 

Төрагалык кылуучу           Г.Джурабаева

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 27-июну

№ 26