№ 19 2016-жылдын 27- мартындагы Нарын облусунун Ак-Талаа районунун Терек айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча арызды карап чыгуу жөнүндө

2016-жылдын 18, 27- мартында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына М.С. Айдаровдун, Ы.Р. Каналиевдин Ак-Талаа АШКга карата тийиштүү чараларды көрүү боюнча арыздары келип түшкөн. Ушул эле арыздары Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынан 31.03.2016-ж. (кир.№ 01-9/320) жана Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынан 01.04.2016-ж. (кир.№ 01-8/328) БШКнын дарегине жөнөтүлгөн.

Жогоруда көрсөтүлгөн М.С. Айдаровдун, Ы.Р. Каналиевдин арыздарынын негизинде, алар документтерин АШКга депутаттыкка талапкерлигине тапшыргандан кийин, аларга талапкер деген күбөлүк берилип, бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктагандан кийин, АШКнын төрагасы У. Жылтыров телефон аркылуу, паспортторунда тиешелүү жашаган жери тууралуу каттоо белгиси жок болгондугуна байланыштуу, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга туура келбегендиги үчүн каттоодон баш тартылгандыгы жөнүндө билдирген.

Ак-Талаа АШКнын төрагасы У. Жылтыров түшүнүк каты аркылуу документтерди кабыл алгандыгын тастыктаган жазуу жүзүндөгү билдирүүнүн ордуна адашып, талапкердин күбөлүгү берилип калгандыгын билдирген, бирок кийин Ак-Талаа АШК тарабынан талапкерлер М.С. Айдаровдун жана Ы.Р. Каналиевдин күбөлүктөрүн жараксыз деп таануу жөнүндө чечим кабыл алынган.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2,3-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7 жана 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. М.С. Айдаровдун, Ы.Р Каналиевдин арыздарында көрсөтүлгөн талаптарды канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечимдин көчүрмөсү Ак-Талаа аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн жана арыз ээлерине берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчисинин орун басары А.Р.Джолбуновго жүктөлсүн.

 

                                 ТӨРАГА                                                                     Т. АБДРАИМОВ

 

Бишкек шаары, 2016-жылдын  11-апрели

 № 19