№ 18 2016-жылдын 27-мартындагы Ош шаардык кеӊешине депутаттарды шайлоо боюнча №5320 шайлоо участкасы боюнча арызды карап чыгуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Алимов Махаммаджондон, Алимов Мухитдинден жана башкалардан №5320 шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыгын текшерип чыгуу жана күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча арызы 2016-жылдын 1-апрелинде (кир.01-11/326) түшкөн.

Арыздын маңызы боюнча, алар “Эмгек” саясий партиясына добушун беришип, жана алардын маалыматтары боюнча аталган саясий партиясы үчүн добуш бергендердин саны 24 добуштан кем эмес болууга тийиш эле, бирок АЭУнун жыйынтыктоочу отчетундагы көрсөткүчү боюнча “Эмгек” саясий партиясы үчүн 5 добуш берилген.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7 жана 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Алимов Махаммаджондун, Алимов Мухитдиндин жана башкалардын арызында көрсөтүлгөн талаптарды канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечимдин көчүрмөсү Ош аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн жана арыз ээлерине берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчисинин орун басары А.Р.Джолбуновго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                         Т. АБДРАИМОВ

 

Бишкек шаары, 2016-жылдын  11-апрели

 № 18