20.05.2017 № 17 Шайлоо мыйзамдарын бузулушу тууралуу Д.Э.Умралиеванын арызы жөнүндө

2017-жылдын 28-майына белгиленген Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо мыйзамдардын бузулушу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Д.Э.Умралиеванын арызы түшкөн.

Арыз ээсинин пикири боюнча Чүй облусунун Жайыл районунун Кара-Балта шаардык кеңешине шайлоону өткөрүү учурунда, талапкерлердин документтерин каттоодо жана жергиликтүү кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо шайлоо мыйзамында белгиленген тартиптер бузулган, арызда булл тууралуу маалыматтар баяндалат, ошондой эле саясий партиянын уюштуруучусу болгон жарандын, башка саясий партиядан талапкерлигин көрсөтүү укугу жөнүндө түшүндүрмө берүүнү өтүнөт.

Арыз ээси тарабынан берилген материалдарды, ошондой эле Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы берген материалдарды карап чыгып  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүлөрдү аныктады:

1. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо, Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 11-бөлүгүнүн талаптары бузулган, тактап айтканда, талапкерлердин жашаган жери жана Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттыгына кээ бир талапкерлердин туулган датасы көрсөтүлгөн эмес.

2. “Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясынын төрагасы А.Ш. Карабековдун колу коюлган жана “Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясынын

мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн  Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттыгына “Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясы көрсөткөн талапкерлердин тизмесинин көчүрмөсүнө ылайык, М.Ж. Аманкулов жумушсуз катары эсептелинет. «Агротехсервис Султан» ЖЧКсынын 2017-жылдын 24-апрелиндеги В.И. Чиляевге берген маалым катына ылайык, ал 2016-жылдын 2-апрелинен тартып бүгүнкү күнгө чейин  «Агротехсервис Султан» ЖЧКсында кароолчу болуп иштейт.

Ушундан улам, депутаттыкка талапкерлер М.Ж. Аманкулов жана В.И. Чиляев жөнүндө маалыматтар шайлоо мыйзамдарынын талаптарына жооп берет.  Мындан тышкары, Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан “Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясынын 17.05.2017-жылдагы № 3 протоколу көрсөтүлгөн, ал боюнча М.Ж. Аманкулов жана В.И. Чиляев “Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясынан Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинен чыгарылган.

«Кайнар» (Источник) Элдик Аракет саясий партиясынын 2017-жылдын 25-апрелиндеги протоколуна ылайык, А.А. Акматов жана О.А. Камнев «Кайнар» (Источник) Элдик Аракет саясий партиясынын курамынан чыгарылган.

«Республика» саясий партиясынын Жайыл аймактык бөлүмүнүн  жыйынынын 2017-жылдын 25-апрелиндеги протоколуна ылайык, А.А. Акматов «Республика» саясий партиясынын мүчөсү болуп кабыл алынган.

«Содружество народов Кыргызстана» саясий партиясынын съездинин 2017-жылдын 26-апрелиндеги протоколуна ылайык, О.А. Камнев «Кыргызстан Элдеринин Достугу” саясий партиясынын мүчөлүгүнө кабыл алынган.

«Содружество народов Кыргызстана»  саясий партиясынын 2016-жылдын 25-октябрындагы протоколуна ылайык, А.Ж. Атабекова саясий партиянын курамынан чыгарылган.

“Кыргызстан” саясий партиясынын шаардык кезексиз жыйынынын 2017-жылдын 24-апрелиндеги №5 чечимине ылайык, А.Ж. Атабекова “Кыргызстан” саясий партиясынын Кара-Балта шаардык бөлүмүнүн мүчөлүгүнөн чыгарылган.

«Содружество народов Кыргызстана» саясий партиясынын 2017-жылдын 25-апрелиндеги протоколуна ылайык, А.Ж. Атабекова «Содружество народов Кыргызстана» саясий партиясынын мүчөсү болуп кабыл алынган.

Ушундан улам, Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын аракетинде “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 6-бөлүгүнүн талабын бузуу фактылар аныкталган жок.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын отурумуна арыз ээси жана кызыкдар тараптар келген жок. Отурум өтө турган күнү, датасы жөнүндө тиешелүү түрдө маалымдалган. Берилген материалдарды иликтеп чыгып,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкү жыйынтыкка келди:

Д.Э. Умралиеванын арызынын Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин жарыялоодо шайлоо мыйзамынын бузулушу болгондугу жөнүндө бөлүгү канааттандырууга жатат.

Арыз ээсинин, депутаттыкка талапкерлер М.Ж. Аманкулов жана В.И. Чиляев иштеген жери жөнүндө туура эмес маалыматтарды көрсөтүп, шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу жана Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан “Жергиликтүү кеңештердин депуттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 6-бөлүгүнүн талаптары бузулду деген бөлүгү тастыкталбагандыктан, канааттандыруусуз калтырууга жатат.

Жогоруда баяндалгандарды, ошондой эле шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча Жумушчу тобунун чечимин эске алып, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесинин 1,4,11-бөлүктөрүнүн негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  7,18-беренелерин жетекчиликке алып,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Д.Э.Умралиеванын арызындагы Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин жарыялоодо шайлоо мыйзамдардын бузулушу жөнүндө бөлүгү канааттандырылсын, арыздын башка бөлүктөрүн канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Жайыл аймактык шайлоо комиссиясына депутаттыкка талапкерлердин тизмесин жарыялоодо бузуулар болгондугу жана мындан ары шайлоо мыйзамдарын бузууга жол бербөө көрсөтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.  

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча Жумушчу тобунун жетекчиси А.Асаналиевге жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш, 2017-жыл 20-майы

№ 17