№ 160 «Өнүгүү-Прогресс» саясий партиясынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинен талапкерлерди чыгаруу жөнүндө арызын кайтарып берүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту өзүнүн токтомунда «Өнүгүү-Прогресс» саясий партиясынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинен талапкерди чыгаруу жөнүндө арызы юридикалык күчү жок арызда негизделгендигин аныктагандыгына байланыштуу, “Кыргыз Республикасынын  Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 45-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун 2015-жылдын 23-октябрындагы ЖИ № 05-2224/15 токтомунун негизинде, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө ”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумөткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ 

1. «Өнүгүү-Прогресс» саясий партиясынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинен талапкер  Н.А. Айдаровду чыгаруу жөнүндө сунуштамасынын бөлүгүндөгү арызы кайтарылып берилсин. 

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетекчиси П.П. Баженовго жүктөлсүн. 

 

ТӨРАГА                                                                     Т. АБДРАИМОВ 

 

Бишкек ш, 2015-жылдын 27-октябры

№ 160