Чечим № 16

Аймактык шайлоо комиссияларынан шайлоо бюллетендерди даярдоодо аймактык шайлоо комиссиялар жана басмаканалар кетирген так эместиктер жөнүндө түшкөн кайрылууларынын негизинде, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесине, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2,15-пункттарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

ЧЕЧТИ:

1. Төмөнкү басмаканаларда кошумча шайлоо бюллетендери даярдалсын:

- “Учкун” ААКсында 8120 даана санында;

- “Континент” ЖЧКсында 5145 даана санында.

2. Бракка чыгарылган жана ашыкча шайлоо бюллетендер, аларды даярдоодон, бракка чыгаруудан жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына өткөрүп берүүдөн кийин жокко чыгарылсын.

3. Бул чечим “Эркин Тоо” газетасында жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т. Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                           Т.АБДРАИМОВ

 

            Бишкек ш, 2012-жылдын 21-ноябры