ЧЕЧИМ № 2 Инновациялык технологиялары колдонулган шайлоо процессинин модели жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндө” 2013-жылдын 22-майындагы  ПЖ N 109 Жарлыгынын 5-пунктунун 2-пунктчасын аткаруу максатында, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 30-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Шайлоо процесстери үчүн программалык камсыздоо, системалар жана жабдуулардын эл аралык көргөзмө-жармакенин жыйынтыктары боюнча  БШКнын жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан Инновациялык технологиялары колдонулган шайлоо процессинин модели жактырылсын (тиркелет).

2. Бул Модель Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча жумушчу тобуна жиберилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Г.К. Джурабаевага жүктөлсүн.

 

 ТӨРАГА                                                                      Т. АБДРАИМОВ