ЧЕЧИМ № 27

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацына ылайык, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2 - пункттарын жетекчиликке алып, 2011-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо боюнча арыздарды жана даттаанууларды кароо боюнча Жумущчу топтун 2011-жылдын 3-ноябрындагы Корутундусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ЧЕЧТИ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер  Ө.И.Суваналиевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Токон уулу Таланттын айрым шайлоо участкаларынын жыйынтыктарын чыгаруусун кайталап текшерүү жөнүндө  2011-жылдын 2-ноябрындагы арызы, келтирилген далилдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келбегендигине байланыштуу канааттандыруудан баш тартылсын..

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчиси М.С.Султановго жүктөлсүн.

           

            ТӨРАГА                                                                                         Т.АБДРАИМОВ